19 grudnia br. w Urzędzie Gminy Zabierzów odbyło się spotkanie mieszkańców z inwestorem – GDDKiA oraz Wykonawcą Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla zadania: „Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79.

Wójt Gminy Pcim  informuje, że 21 grudnia br. rozpoczną się konsultacje społeczne projektu aktualizacji Uchwały Gminy Pcim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Pcim. Konsultacje mają na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie zaktualizowanej diagnozy i delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, przeprowadzonej zgodnie z wymogami Ustawy o rewitalizacji.

Dział: Myślenice
Strona 1 z 12