piątek, 01 grudzień 2017 15:10

Ponad 3 miliony złotych na inwestycje drogowe w Gminie Rzezawa

Napisał

Nasza gmina, jak każda gmina, ma określony budżet i ograniczone środki. A potrzeb jest zawsze dużo. Odpowiedź na pytanie, na co przeznaczamy fundusze gminne, jest zawsze trudna. Szeroko konsultujemy to na Radzie Gminy, gdyż jest tak wiele potrzeb. I zawsze wybierając jedno rozwiązanie, zmuszeni jesteśmy odciągnąć w czasie inne. Musimy wybierać. Zawsze każdy wybór budzi zrozumiałe kontrowersje.

W Rzezawie mamy dwa priorytety: rozwój gminy w takim kierunku, by mieszkańcy mieli dogodniejsze warunki do pracy i życia oraz pomoc tym, którzy jej potrzebują, szczególnie dzieciom i osobom starszym.

W tym pierwszym celu absolutnym numerem jeden był i są nasze drogi. Gdy zaczynałem swoją kadencje, ten problem sygnalizowali i mieszkańcy i sołtysi. Zwracali uwagę na fatalny stan dróg. Dodatkowo, ponieważ nasza gmina się rozrasta, coraz to nowe obszary są zabudowywane i wyposażane w to, co niezbędne przy rozwijającej się infrastrukturze, czyli w media takie jak prąd, gaz, wodociąg czy kanalizacja. Tam też potrzebne są nowe drogi o bardzo dobrej jakości. Dużo rozmawialiśmy o tym na Radzie Gminy, dzięki której co roku zabezpieczane są niezbędne środki finansowe przeznaczone na ten cel. Bo warto pamiętać, że większość inwestycji realizowana została ze środków własnych gminy Rzezawa. Do dnia dzisiejszego to niebagatelna kwota ponad 3,1 miliona złotych wydana została na modernizacje, bieżące remonty i budowę nowych dróg.

Kolejna istotna kwestia to inwestycje około drogowe : parkingi, chodniki, drogi wykonywane z kruszywa, ale też niezbędna dokumentacja projektowa. Od 2015 roku te działania pochłonęły ponad 650 tysięcy złotych.

Mieszkańcom należy się też wyjaśnienie, dlaczego przeznaczamy na to własne, a nie unijne środki. Ma to ścisły związek z obecnymi założeniami programowymi Unii Europejskiej, która niestety uniemożliwia dofinansowanie tego typu inwestycji gminnych. Ale mogę Was zapewnić, że trzymamy rękę na pulsie i jeśli tylko coś się zmieni, to natychmiast będziemy walczyć o te środki. Sięgamy natomiast po inne środki zewnętrzne i w 2017 roku pozyskaliśmy kwotę 284.911,00 zł, a od początku 2015 roku otrzymaliśmy dofinansowanie na inwestycje drogowe w wysokości 428.281,00 zł. Podaję te kwoty w miarę szczegółowo, byście mieli Państwo poczucie przejrzystości naszych działań. Walczymy o drogi w gminie i szukamy różnych sposobów, by tych dobrych dróg było u nas jak najwięcej.

Jakie inwestycje drogowe wykonano w 2017 roku ?

Rok 2017 był kolejnym, w którym za kwotę ponad 1,2 miliona złotych udało się wyremontować, wybudować 18 odcinków dróg. W ramach inwestycji zmodernizowano ponad 4000 mb dróg gminnych.

Zakres prac obejmował między innymi wykonanie podbudowy z kruszywa, nowych nawierzchni asfaltowych, wykonanie utwardzenia poboczy, wykonanie nowych przepustów, wykonanie chodników oraz wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych.

Plany na 2018 rok ?

Gmina Rzezawa rozpoczyna działania związane z planowaniem przyszłorocznego budżetu.

- W dalszym ciągu mamy zamiar kontynuować prace remontowe na drogach gminnych, jeśli tylko Radni zabezpieczą nam niezbędne środki finansowe na realizacje tych zadań – informuje Mariusz Palej, Wójt Gminy Rzezawa

– Od początku mojej kadencji udało nam się wykonać wiele inwestycji drogowych we wszystkich częściach gminy. Dlatego zależało mi na tym, aby podsumować te działania, wyciągnąć wnioski, zastanowić się, w jakich kierunkach realizować te zadania w kolejnych latach. W drogownictwie nigdy nie można powiedzieć, że nie ma nic więcej do roboty, przy tak wielkim i stale narastającym ruchu zawsze będą pojawiać się nowe wyzwania. Warto sobie jednak przypomnieć, jak te drogi wyglądały jeszcze kilka lat temu, jakie stwarzały zagrożenie dla kierowców i pieszych. Ale prawdziwa widoczna rewolucja w tej dziedzinie objęła pieszych użytkowników, którzy korzystają dziś z licznych chodników.

- Mam nadzieję, że kolejne lata przyniosą następne dobre wiadomości co do finansowania inwestycji na drogach gminnych. Jednym z pierwszych problemów z jakimi musiałem się zmierzyć obejmując stanowisko wójta były właśnie tematy związane z drogami. Odwiedziło mnie wielu mieszkańców oraz Sołtysi, którzy sygnalizowali, że stan dróg gminnych znajduje się w fatalnym stanie. Dodatkowo Gmina ciągle się rozwija i zabudowane zostają nowe obszary, które wyposażone są we wszystkie media takie jak prąd, gaz, wodociągi i kanalizacja. Te tereny również uwzględniamy w naszych planach i w miarę naszych możliwości dostosowujemy je do potrzeb użytkowników. Cieszę się bardzo, że Rada Gminy przychylna jest tematom drogowym i w każdym corocznym budżecie zabezpiecza niezbędne środki finansowe na realizacje tych zadań. Dzięki wspólnym działaniom udało nam się dotychczas zmodernizować drogi gminne za ponad 3,1 miliona złotych, a w samym 2017 roku wykonaliśmy modernizację za ponad 1,2 miliona złotych – informuje Mariusz Palej, Wójt Gminy Rzezawa

W 2017 roku wykonano za kwotę 1.236.879,26 zł następujące modernizacje dróg:

1. Modernizacja drogi gminnej w Rzezawie ul. Gaj.

Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej długości 600 mb oraz utwardzenie poboczy. Wartość wykonanych prac wyniosła 119.663,75 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 44.131,00 zł

2. Przebudowa drogi gminnej w Rzezawie ul. Kolorowa.

Zakres zadania obejmował przebudowę jezdni, budowę chodników z budową kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejących zjazdów na długości 148 mb. Wartość wykonanych prac wyniosła 268.092,74 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 170.780,00 zł

3. Modernizacja drogi w Bratucicach (działka nr. 1660).

Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy na długości 70,00 mb. Wartość wykonanych prac wyniosła 11.688,94 zł

4. Modernizacja drogi gminnej w Buczkowie (działka nr 642).

Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy na długości 98,00 mb. Wartość wykonanych prac wyniosła 16.388,42 zł

5. Modernizacja drogi gminnej w Krzeczowie (działka nr 1070/1).

Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy na długości 161,00 mb Wartość wykonanych prac wyniosła 28.469,67 zł.

6. Modernizacja drogi gminnej w Bratucicach (działka nr 1543/3).

Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy na długości 90,00 mb. Wartość wykonanych prac wyniosła 15.630,00 zł

7. Modernizacja dróg gminnych na Dębinie.

Zakres zadania obejmował wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na zjazdach z drogi powiatowej. Wartość wykonanych prac wyniosła 13.716,45 zł

8. Wykonanie chodnika na ul. Wieczystej w Rzezawie.

Zakres zadania obejmował wykonanie kolektora deszczowego, studnie kontrolne i rewizyjną, zjazdy do posesji, chodnik z kostki brukowej długości ok. 201 mb oraz wykonano remont nawierzchni bitumicznej. Wartość zadania wyniosła 61.835,00 zł

9. Budowa chodnika z kanalizacją deszczową wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną w Łazach

Zakres zadania obejmuje wykonanie prawostronnego chodnika na długości 651 mb, lewostronnego chodnika o długości 57 mb, budowie i przebudowie istniejących zjazdów, rozbudowie skrzyżowania, budowie murów oporowych, przebudowie rowu melioracyjnego oraz przebudową nawierzchni z wymianą podbudowy i poszerzeniem poboczy do szerokości 1m. Zadanie realizowane jest wspólnie z Powiatem Bocheńskim. Wartość wykonanych prac wynosi 3.577.967,28 zł
Udział finansowy Gminy Rzezawa wynosi 377.233,92 zł

10. Wykonanie chodnika w Borku.
Zakres zadania obejmował wykonanie kolektora deszczowego, studnie rewizyjne, studzienki uliczne, zjazdy do posesji, poszerzenie jezdni oraz chodnik z kostki brukowej długości 90 mb. Wartość zadania wyniosła 41.427,46 zł

11. Modernizacja drogi gminnej w Borku (działka nr 803 oraz 344/2).

Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy na długości 125,00 mb. Wartość wykonanych prac wyniosła 22.191,41 zł.

12. Modernizacja drogi gminnej w Łazach (działka nr. 596 ).

Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy na długości 145,00 mb Wartość wykonanych prac wyniosła 28.420,84 zł.

13. Modernizacja drogi gminnej w Krzeczowie (działka nr. 683 ).

Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy na długości 110,00 mb. Wartość wykonanych prac wyniosła 20.894,92 zł.

14. Modernizacja drogi gminnej w Krzeczowie (działka nr. 1070/1 ).

Zakres zadania obejmował wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na długości 220,00 mb Wartość wykonanych prac wyniosła 5.535,00 zł.

15. Modernizacja dróg gminnych w Okulicach.

Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy na długości ok. 100,00 mb. Wartość wykonanych prac wyniosła 16.393,00 zł.

16. Modernizacja dróg gminnych w Dąbrówce (działka nr. 1035,1163,1190,1247,1376).

Zakres zadania obejmował wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 380 mb oraz budowę dwóch przepustów. Wartość wykonanych prac wyniosła 11.685,00 zł

17. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Rzezawa (ul. Nad Gróbką ) i Krzeczów w km. 0+200 – 0+420.

Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa, nawierzchni asfaltowej na odcinku 220 mb oraz utwardzenie poboczy. Wartość wykonanych prac wyniosła 60.270,74 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 30.000,00 zł

18. Remont drogi „Do torów k/kanału Ulga” Nr 580314 w Jodłówce.

Zakres zadania obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa, nawierzchni asfaltowej na odcinku 600 mb oraz utwardzenie poboczy. Wartość wykonanych prac wyniosła 117.342,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 40.000,00 zł

(red)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.