wtorek, 02 październik 2018 12:42

Łapanów. Woda zdatna do picia!

Napisała

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni działając na podstawie art. 4 ust 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1261 z późn.zm.), art.12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2180), § 21 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem badania wody przekazanym Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bochni  w ramach kontroli wewnętrznej stwierdza przydatność wody do spożycia w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dnia 27 września 2018 roku wpłynęło sprawozdanie z badań nr 1976/Z/2018 w ramach kontroli wewnętrznej – punkt poboru: Kran – Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów.

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr 1976/Z/2018  próba pobrana została w dniu 14 września 2018r. w zakresie parametrów grupy A  obowiązującego rozporządzenia.
Wyniki wszystkich zbadanych parametrów odpowiadają wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Próba wody zbadana została w Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa w ramach parametrów grupy A zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
mgr inż. Halina Bielec

Mądry Natalia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.