Zarząd Województwa Małopolskiego ocenił pozytywnie wniosek pn. Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska" wystosowany z inicjatywy Wójta Gminy Cezarego Stawarza.

Dział: Bochnia