Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej organizują XXI. Młodzieżowy Rajd "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej. Jak Oni w 1914 roku", który odbędzie się w dniach 9 - 10 listopada 2018 roku. Do udziału w tej imprezie, przypadającej w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, organizatorzy zapraszają zorganizowane grupy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu województwa małopolskiego.

Wójt Gminy Tomasz Gromala podpisał umowę z Pracownią Projektową Wodociągowo-Kanalizacyjną "Prowodkan” z Krakowa na opracowanie projektu budowlanego dotyczącego budowy stacji uzdatniania wody i włączenie istniejącego ujęcia wody za pośrednictwem tej stacji do sieci wodociągowej Rajbrot.

piątek, 19 październik 2018 10:13

Zbydniów. Sukces szkolnego zespołu „Nas Troje”

Napisała

Już po raz drugi Województwo Małopolskie zaprosiło uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych do udziału w konkursie edukacyjnym, tym razem jego tytuł brzmiał „Made in Małopolska. Co Ty wiesz o Regionie?”.

Starosta Ludwik Węgrzyn wspólnie z dyrektorami bocheńskiego szpitala Jarosławem Kycią i Jarosławem Gucwą podpisali umowę z Prezesem Firmy Meritum Wojciechem Chowanem na modernizację SORu.

czwartek, 18 październik 2018 20:51

Lipnica Murowana. 15 nowych komputerów dla uczniów

Napisała

Na wniosek Wójta Gminy Tomasza Gromali, Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Adam Ślusarczyk przekazał 15 zestawów komputerowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska informuje, że w gminach Małopolski prowadzona jest kampania informacyjna Rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Ministrem Środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zapewnia ekspertów referujących prezentację przygotowaną przez Ministerstwo Środowiska, zawierającą podstawowe informacje o przyczynach złej jakości powietrza i wynikających z tego konsekwencjach dla zdrowia ludzi oraz o założeniach Programu „Czyste Powietrze” , w tym o zakresie pomocy jaka będzie udzielona osobom fizycznym, do których jest ona skierowana.

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego Gmina Bochnia otrzymała 0,25 mln dofinansowania na budowę hali sportowej w Łapczycy. Pieniądze pochodzą ze środków Państwowego Funduszu Rehablilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

środa, 17 październik 2018 15:05

Nowy Wiśnicz. Przebudowa drogi gminnej w ramach BO

Napisała

W ostatnim czasie została wykonana przebudowa drogi gminnej nr 580282 K “Stary Wiśnicz-Kobyle” – strona południowa, polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych.

środa, 17 październik 2018 15:04

Łapanów. Plac zabaw w Zbydniowie otwarty!

Napisała

Dobiegły końca prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zbydniowie”.

Strona 1 z 47

Pozostałe artykuły

  1. Więcej na GŁOS24
  2. EDUKACJA
  3. FINANSE I GOSPODARKA
  4. KULTURA
  5. MOTORYZACJA
  6. POLITYKA
  7. SPORT
  8. STYL ŻYCIA
  9. TURYSTYKA
  10. ZDROWIE I URODA