Brzesko, Borzęcin, Czchów, Gnojnik, Jurków, Mokrzyska, Przyborów, Tymowa, Wola Dębińska, Zawada Uszewska

 

 

 

Profesjonalista za darmo Wyróżniony

Profesjonalista za darmo

Na terenie powiatu brzeskiego już od niemal dwóch lat można korzystać z bezpłatnych porad prawnych, jednak miesięcznie robi to średnio tylko 15-tu mieszkańców. Pozostali albo nie wiedzą, że mogą uzyskać nieodpłatną pomoc, albo boją się, że ostatecznie będą musieli za nią zapłacić…

Adwokaci i radcy prawni czekają na mieszkańców z regionu brzeskiego już od stycznia 2016 roku - w czterech punktach, przez 5 dni w tygodniu. Bezpłatną pomoc prawną można uzyskać w Borzęcinie, Szczurowej, Dębnie oraz Gnojniku. Pomimo tego, że z założenia jest ona darmowa, to nie budzi większego zainteresowania wśród brzeszczan, którzy albo są sceptyczni i ostrożni, albo martwią się, że ostatecznie i tak będą musieli sięgnąć do portfeli.

Jak jest w rzeczywistości?

Nie ma żadnych opłat – uspokaja Mariusz Chłopecki, radca prawny stacjonujący w Szczurowej i Borzęcinie oraz podkreśla, że gwarancją tego jest ustawa z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. – Wedle ustawy, nasza pomoc ogranicza się do udzielania bezpłatnych porad prawnych. Jesteśmy również uprawnieni do sporządzania projektów pism, takich jak np. wnioski o zwolnienie z kosztów sądowych. Nie możemy natomiast prowadzić spraw przed sądem – zaznacza. Radca wyjaśnia również, że osoby, które regularnie korzystają z porad, także nie są obciążane dodatkowymi kosztami.
– Oczywiście zdarza się tak, że dane osoby są stałymi klientami, bo niektórzy niestety ciągle mają jakieś problemy, ale to nie znaczy, że będą musiały one dodatkowo płacić – komentuje.

Darmowa pomoc

Nieodpłatna pomoc prawna działa na terenie całej Polski już od ponad roku i jest wynikiem współpracy rządu, samorządu, samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

– Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielają także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej) – podaje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Łącznie utworzone zostały ponad 1500 punkty na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie).

Powiat brzeski a bezpłatni profesjonaliści

Na terenie powiatu brzeskiego po pomoc można zgłosić się do czterech punktów, wchodzących w skład projektu rządowego, który jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Brzesku oraz fundację Honeste Vivere - ogólnopolską organizację pozarządową z siedzibą w Warszawie, prowadzącą punkty bezpłatnej pomocy prawnej na terenie całej Polski.

Porady są udzielane przez osoby, które posiadają wysoką wiedzę – są to profesjonaliści z odpowiednimi kwalifikacjami, zaznajomieni ze sprawami, które do nich trafiają. Mieszkańcy mogą liczyć na fachową i profesjonalną pomoc – zapewnia Mariusz Chłopecki, radca prawny współpracujący z fundację Honeste Vivere oraz tłumaczy, że większość problemów, z jakimi przychodzą brzeszczanie, dotyczy spraw spadkowych i rodzinnych. – Są to sprawy rozwodowe, alimentacyjne, przemoc w rodzinie i sprawy cywilne. Mniej natomiast jest spraw karnych i administracyjnych – podsumowuje.

Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

- osoby do 26. roku życia
- seniorzy po ukończeniu 65 lat
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
- kombatanci, weterani
- osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty
- kobiety w ciąży

Jaką pomoc można uzyskać?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
- prawa pracy
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
- prawa cywilnego
- spraw karnych
- spraw administracyjnych
- ubezpieczenia społecznego
- spraw rodzinnych
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia

Jakie dokumenty są wymagane?

Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do skorzystania z niej:

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej przedkładają oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art.106 ust.2 ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i składają pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny okazują ważną Kartę Dużej Rodziny

- kombatanci i weterani przedkładają zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ważną legitymację weterana lub legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa

- osoby do 26. roku życia i seniorzy po ukończeniu 65 lat okazują dowód tożsamości

- osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia oraz poniosły straty w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej składają oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie

- kobiety w ciąży okazują dokument potwierdzający ciążę

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:

- poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jego problemu prawnego

- udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym)

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Pomoc od ręki

Jeżeli nie posiada się wymaganych dokumentów, zawsze można udać się do najbliższego punktu i zapytać, czy pomimo tego nie kwalifikujemy się do otrzymania darmowej pomocy prawnej.

Teoretycznie te bezpłatne porady prawne są nakierowane na określone grupy osób, ale przychodzą do nas także mieszkańcy, którzy się do nich nie kwalifikują. Takim osobom oczywiście również udzielamy pomocy. Staramy się, ponieważ często nie są one uprawnione tylko dlatego, że nie korzystają z żadnych świadczeń, pomimo tego, że teoretycznie mogłyby – kończy radca prawny Mariusz Chłopecki.

ks

plakat: materiały promocyjne Fundacji Honeste Vivere
foto: pixabay.com

 

Powrót na górę
  1. Więcej na GŁOS24
  2. EDUKACJA
  3. FINANSE I GOSPODARKA
  4. KULTURA
  5. MOTORYZACJA
  6. POLITYKA
  7. SPORT
  8. STYL ŻYCIA
  9. TURYSTYKA
  10. ZDROWIE I URODA

może Cię zainteresować

Głos Żywiecki

O małym włos nie zostaliśmy Cadillakiem

12 grudzień, 2017 | Wyświetleń:612

– Bliżej nam do podsiwiałego, zmęczonego ciężką pracą bluesmana, siedzącego na ławce i grającego na...

Głos Bieruńsko-Lędziński

Nieraz zostawi się „serducho” na boisku

15 grudzień, 2017 | Wyświetleń:291

Podczas Mistrzostw Europy U17 w badmintonie, które odbyły się w Pradze w ostatnich dniach listopada...

Głos Chrzanowski

Kopalnia „Matylda” i kamieniołom „Morskie oko” w Chrzanowie

24 listopad, 2017 | Wyświetleń:234

Z tygodnia na tydzień wzrasta poziom wody w chrzanowskim kamieniołomie przy ulicy Fabrycznej, zwanym przez...

Głos Żywiecki

Żywiec monitoruje powietrze

18 listopad, 2017 | Wyświetleń:210

Osiem urządzeń zlokalizowanych w różnych miejscach na terenie Żywca monitoruje jakość powietrza. Jakie są wyniki...

Głos Oświęcimski

Za dwa lata zejdziemy do tuneli

24 listopad, 2017 | Wyświetleń:188

Tunele pod zamkiem w Oświęcimiu mają zostać udostępnione turystom. Jest to część większego projektu, który...

Głos Beskidzki

Velociraptor grający na „Lucille”

21 listopad, 2017 | Wyświetleń:181

Zaczęło się w... pewnej pralni. Dziś Froggersi promują swoją „demówkę”. Nie mówią, ani nie piszą...

Głos Podkrakowski

Jeżdżą do Krakowa pooddychać – czy sąsiad zareaguje?

30 listopad, 2017 | Wyświetleń:177

– Mieszkam na osiedlu domów jednorodzinnych. W sezonie grzewczym zanieczyszczenie powietrza jest tu tak duże...

Głos Beskidzki

Sprawdzają, kto pali śmieci

23 listopad, 2017 | Wyświetleń:174

Jednym z działań, jakie prowadzą gminy w celu poprawy jakości powietrza, jest monitoring. Czujniki zamontowane...

Głos Krakowski

Koncert Świąteczny na rzecz Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci

04 grudzień, 2017 | Wyświetleń:171

Dnia 15.12.2017 o godz 16.00 w Szkole Podstawowej nr 93, ul.  Feliksa Szlachtowskiego 31, 30-132 Kraków...

Głos Krakowski

W sobotę krakowski rynek rozbłyśnie czterdziestoma tysiącami światełek

24 listopad, 2017 | Wyświetleń:169

W sobotnie popołudnie na krakowskim rynku zgromadzi się kilka tysięcy osób, by wspólnie z Prezydentem...

Głos Oświęcimski

Gdzie pojedzie Chopin?

24 listopad, 2017 | Wyświetleń:165

Od 10 grudnia 2017 będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy PKP Intercity. Sporo kontrowersji budzi zmiana...

Głos Beskidzki

Uśmiech na twarzach dzieci wyrażał więcej niż tysiąc słów

19 grudzień, 2017 | Wyświetleń:151

Suskie Wariaty, czyli kibice Wisły Kraków z powiatu suskiego, po raz kolejny zorganizowali Mikołajki dla...