Brzesko, Borzęcin, Czchów, Gnojnik, Jurków, Mokrzyska, Przyborów, Tymowa, Wola Dębińska, Zawada Uszewska

 

 

 

Profesjonalista za darmo Wyróżniony

Profesjonalista za darmo

Na terenie powiatu brzeskiego już od niemal dwóch lat można korzystać z bezpłatnych porad prawnych, jednak miesięcznie robi to średnio tylko 15-tu mieszkańców. Pozostali albo nie wiedzą, że mogą uzyskać nieodpłatną pomoc, albo boją się, że ostatecznie będą musieli za nią zapłacić…

Adwokaci i radcy prawni czekają na mieszkańców z regionu brzeskiego już od stycznia 2016 roku - w czterech punktach, przez 5 dni w tygodniu. Bezpłatną pomoc prawną można uzyskać w Borzęcinie, Szczurowej, Dębnie oraz Gnojniku. Pomimo tego, że z założenia jest ona darmowa, to nie budzi większego zainteresowania wśród brzeszczan, którzy albo są sceptyczni i ostrożni, albo martwią się, że ostatecznie i tak będą musieli sięgnąć do portfeli.

Jak jest w rzeczywistości?

Nie ma żadnych opłat – uspokaja Mariusz Chłopecki, radca prawny stacjonujący w Szczurowej i Borzęcinie oraz podkreśla, że gwarancją tego jest ustawa z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. – Wedle ustawy, nasza pomoc ogranicza się do udzielania bezpłatnych porad prawnych. Jesteśmy również uprawnieni do sporządzania projektów pism, takich jak np. wnioski o zwolnienie z kosztów sądowych. Nie możemy natomiast prowadzić spraw przed sądem – zaznacza. Radca wyjaśnia również, że osoby, które regularnie korzystają z porad, także nie są obciążane dodatkowymi kosztami.
– Oczywiście zdarza się tak, że dane osoby są stałymi klientami, bo niektórzy niestety ciągle mają jakieś problemy, ale to nie znaczy, że będą musiały one dodatkowo płacić – komentuje.

Darmowa pomoc

Nieodpłatna pomoc prawna działa na terenie całej Polski już od ponad roku i jest wynikiem współpracy rządu, samorządu, samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

– Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielają także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej) – podaje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Łącznie utworzone zostały ponad 1500 punkty na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie).

Powiat brzeski a bezpłatni profesjonaliści

Na terenie powiatu brzeskiego po pomoc można zgłosić się do czterech punktów, wchodzących w skład projektu rządowego, który jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Brzesku oraz fundację Honeste Vivere - ogólnopolską organizację pozarządową z siedzibą w Warszawie, prowadzącą punkty bezpłatnej pomocy prawnej na terenie całej Polski.

Porady są udzielane przez osoby, które posiadają wysoką wiedzę – są to profesjonaliści z odpowiednimi kwalifikacjami, zaznajomieni ze sprawami, które do nich trafiają. Mieszkańcy mogą liczyć na fachową i profesjonalną pomoc – zapewnia Mariusz Chłopecki, radca prawny współpracujący z fundację Honeste Vivere oraz tłumaczy, że większość problemów, z jakimi przychodzą brzeszczanie, dotyczy spraw spadkowych i rodzinnych. – Są to sprawy rozwodowe, alimentacyjne, przemoc w rodzinie i sprawy cywilne. Mniej natomiast jest spraw karnych i administracyjnych – podsumowuje.

Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

- osoby do 26. roku życia
- seniorzy po ukończeniu 65 lat
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
- kombatanci, weterani
- osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty
- kobiety w ciąży

Jaką pomoc można uzyskać?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
- prawa pracy
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
- prawa cywilnego
- spraw karnych
- spraw administracyjnych
- ubezpieczenia społecznego
- spraw rodzinnych
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia

Jakie dokumenty są wymagane?

Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do skorzystania z niej:

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej przedkładają oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art.106 ust.2 ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i składają pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny okazują ważną Kartę Dużej Rodziny

- kombatanci i weterani przedkładają zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ważną legitymację weterana lub legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa

- osoby do 26. roku życia i seniorzy po ukończeniu 65 lat okazują dowód tożsamości

- osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia oraz poniosły straty w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej składają oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie

- kobiety w ciąży okazują dokument potwierdzający ciążę

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:

- poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jego problemu prawnego

- udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym)

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Pomoc od ręki

Jeżeli nie posiada się wymaganych dokumentów, zawsze można udać się do najbliższego punktu i zapytać, czy pomimo tego nie kwalifikujemy się do otrzymania darmowej pomocy prawnej.

Teoretycznie te bezpłatne porady prawne są nakierowane na określone grupy osób, ale przychodzą do nas także mieszkańcy, którzy się do nich nie kwalifikują. Takim osobom oczywiście również udzielamy pomocy. Staramy się, ponieważ często nie są one uprawnione tylko dlatego, że nie korzystają z żadnych świadczeń, pomimo tego, że teoretycznie mogłyby – kończy radca prawny Mariusz Chłopecki.

ks

plakat: materiały promocyjne Fundacji Honeste Vivere
foto: pixabay.com

 

Powrót na górę
  1. Więcej na GŁOS24
  2. EDUKACJA
  3. FINANSE I GOSPODARKA
  4. KULTURA
  5. MOTORYZACJA
  6. POLITYKA
  7. SPORT
  8. STYL ŻYCIA
  9. TURYSTYKA
  10. ZDROWIE I URODA

może Cię zainteresować

Głos Bieruńsko-Lędziński

Kłopot upchnięty byle gdzie

22 wrzesień, 2017 | Wyświetleń:625

Ciasne sale, niewystarczająca ilość umywalek i nieadekwatne do potrzeb dzieci godziny posiłków – w takich...

Głos Żywiecki

„Halny” wjechał na stację w Żywcu

19 wrzesień, 2017 | Wyświetleń:398

PKP Intercity uruchomiło nowe, weekendowe połączenie z Bydgoszczy do Zakopanego. Na trasie TLK „Halny” znalazł...

Głos Bocheński

Dęby rosną, a co z tabliczkami?

25 wrzesień, 2017 | Wyświetleń:259

Połamane paliki i zniszczone tabliczki z nazwiskami ofiar zbrodni katyńskiej – zdjęcia ukazujące uszkodzenia przesłał...

Głos Limanowski

W Glisnem modlili się o pokój na świecie

17 październik, 2017 | Wyświetleń:235

Podobnie jak tysiące innych wiernych, którzy w ostatnią sobotę odmówili modlitwę różańcową na terenie całej...

Głos Chrzanowski

Czy pozostając w Związku, Chrzanów skutecznie rozwiąże problem smrodu?

02 październik, 2017 | Wyświetleń:233

Uciążliwości zapachowe, zaburzające komfort życia mieszkańców, zwłaszcza Balina, chrzanowskich Kątów i Borowca, marginalizowanie interesów gminy...

Głos Myślenicki

Wnuczek chwilowo nie dzwoni

12 październik, 2017 | Wyświetleń:228

W ciągu ostatnich kilku tygodni myślenicka policja na szczęście nie odnotowała oszustw tzw. „metodą na...

Głos Dębicki

Sprawdzamy zasobność portfeli lokalnych władz

27 wrzesień, 2017 | Wyświetleń:210

Domy, mieszkania, samochody, oszczędności i roczne zarobki – to wszystko mają obowiązek zawrzeć w corocznych...

Głos Myślenicki

Speed-ball coraz popularniejszą dyscypliną

09 październik, 2017 | Wyświetleń:202

Speed-balliści z całej Polski walczyli o najlepsze miejsca na podium w czasie II Mistrzostw Polski...

Głos Krakowski

Sto dni do Paczki. Mobilizacja wolontariuszy

17 wrzesień, 2017 | Wyświetleń:186

Na sto dni przed Finałem wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI ogłosili mobilizację! We wszystkich miastach...

Głos Podkrakowski

Pacjenci w Krzeszowicach nie zostaną bez opieki

04 październik, 2017 | Wyświetleń:166

Chorzy nie będą musieli jeździć do Chrzanowa. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna nadal będzie realizowana...

Głos Chrzanowski

Ulica Śląska tuż po okupacji

27 wrzesień, 2017 | Wyświetleń:158

24 stycznia 1945 roku, wraz z wkroczeniem wojsk II frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej skończyła się...

Głos Beskidzki

Czas na decyzję mieszkańców

21 wrzesień, 2017 | Wyświetleń:151

Pasja, aktywność ruchowa, zdrowe żywienie i integracja społeczna – tego najwyraźniej najbardziej brakuje mieszkańcom powiatu...