środa, 10 lipiec 2019 17:35

Brzesko. Które szkoły cieszyły się największym zainteresowaniem w powiecie?

Napisał

9 lipca upłynął termin składania przez absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych potwierdzenia podjęcia nauki w wybranej szkole średniej. Tego dnia, do godziny 15:00, musieli oni dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu kończącego poprzedni stopień edukacji.

Wyniki z nazwiskami uczniów przyjętych do szkół średnich, jak również listy kandydatów nieprzyjętych, zostały podane do wiadomości 10 lipca o godz. 12:00. Do 23 sierpnia potrwa jeszcze rekrutacja uzupełniająca w szkołach dysponujących wolnymi miejscami.

A które szkoły w Brzesku i innych miastach powiatu cieszyły się największym wzięciem? Z danych opublikowanych na stronie małopolskiego Vulcanu, na której znajdują się informacje dotyczące liczby miejsc i kandydatów składających swoje aplikacje, wynika, że ogółem, w wszystkich szkołach średnich w Brzesku dostępnych było 664 miejsc, a złożonych podań 1127. Czyli średnio prawie 1,7 osoby na miejsce. Które specjalności cieszyły się szczególną popularnością?

Informatyka górą

Najwięcej uczniów aplikowało do Technikum w ZSP nr 2 w Brzesku na specjalność Technik informatyk z językiem niemieckim i angielskim. Na jedno miejsce przypadło tam średnio prawie pięciu chętnych (dokładnie 4,75), ponieważ na 32 przygotowane zgłosiło się 152 chętnych. Z kolei najmniejszym zainteresowaniem cieszył się zawód stolarza. W klasie Branżowej Szkoły I stopnia w ZSP nr 2 w Brzesku stworzono 24 miejsca o tym profilu,  na które swoje zainteresowanie zdeklarowało 14 uczniów.

Wspomniane już Technikum w ZSP nr 2 w Brzesku, posiada nie tylko najbardziej obleganą specjalność, ale przoduje także w ogólnej liczbie ilości kandydatów – na przygotowane 224 miejsca, swoje podanie o przyjęcie złożyło aż 419 uczniów, czyli średnio w proporcji prawie 1:2 (1:1,87). Choć statystycznie lepszy wynik osiąga liceum (2,13 kandydata na miejsce), jednak jest to spowodowane mniejszą liczą miejsc.

Na przeciwległym biegunie popularności znalazła się Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP nr 2 w Brzesku, gdzie proporcja wyglądała praktycznie 1:1 (a dokładnie 1:1,07 – na 220 przygotowanych miejsc liczba chętnych wynosiła 236). Warto odnotować, że największą popularnością wśród zawodów cieszyły się te z branży budowlanej. To właśnie do klasy o profilu Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (z językiem angielskim) swoją kandydaturę zgłosiło najwięcej kandydatów. Na 24 miejsca złożono 73 aplikacje, a więc średnio 3:1. Innymi zawodami, które cieszyły się zainteresowaniem i posiadały średnio więcej, niż dwóch chętnych na miejsce były: elektryk, mechanik pojazdów samochodowych i kierowca mechanik.

W Brzesku zainteresowanie liceum, jako ścieżką dalszej edukacji nie maleje. Choć poszczególne profile nie są tak oblegane, jak technik informatyk, to i tak średnio na jedno miejsce przygotowane w Liceum Ogólnokształcące w ZSP nr 1 w Brzesku przypadało nieco ponad 2 kandydatury (2,13). Największą liczbę podań złożono do klas o profilu biologiczno-chemicznym (3,65:1) i geograficznym z językami angielskim i niemieckim (3,18:1).

Pomimo wysokiej średniej kandydatów w liceach (gdzie jest mniej miejsc), to technikum było najczęstszym wyborem tegorocznych absolwentów szkół podstawowych i ostatnich roczników gimnazjalnych. Choć średnia na jedno miejsce statystycznie wypada nieco słabiej, niż w przypadku liceum (2,06:1), to należy pamiętać, że liczba miejsce w klasach technikum była większa. Spośród tego typu szkół w mieście, większą popularnością cieszyło Technikum w ZSP nr 1 w Brzesku, gdzie na miejsce średnio przypadało 2,34 kandydata (w Technikum w ZSP nr 2 było to 1,87 kandydata).

Wśród profili poszczególnych specjalizacji tego technikum największym wzięciem cieszył się Technik reklamy, na którą swoje podanie o przyjęcie złożyło 169 uczniów, co przy liczbie 32 miejsc, daje średnią prawie 5,3 osoby na jedno. Niewiele mniejszym powodzeniem cieszyły się klasy o profilu Technik fotografii i multimediów oraz Technik logistyk (odpowiednio 151 i 150 podań na 32 miejsca, co daje średnie z minimalną różnicą: 4,71 i 4,68). Paradoksalnie w Technikum w ZSP nr 1 w Brzesku dużo mniejszym zainteresowaniem cieszyła się informatyka, która królowała w „Dwójce” z wynikiem 4,75. W „Jedynce”, było to „zaledwie” 4,18, ponieważ na przygotowane 32 miejsca podanie złożyło 134 uczniów. Najmniejszą popularnością cieszyła się klasa o profilu ekonomicznym, na którą chęć wyraziło 113 absolwentów, czyli średnio 3,5 na jedno miejsce.

Z kolei najbardziej obleganymi klasami w Technikum w ZSP nr 2 w Brzesku, zaraz po informatyce, były te o profilu hotelarskim, a także elektrycznym (Technik elektryk) mechatronicznym (Technik mechatronik). Na ten pierwszy swoją kandydaturę złożyło 140 uczniów, co dało średnią 4,37 na miejsce. Z kolei na elektrykę i mechatronikę swoją chęć zadeklarowała zbliżona liczba osób, odpowiednio 109 i 106 osób, co daje średnie 3,4 oraz 3,3 aplikacji na miejsce. Po drugiej stronie zestawienia znalazły się zawody Technika budownictwa i Technika geodety. Na ten pierwszy profil swoją kandydaturę złożyło 85 uczniów, a więc na jedno miejsce w klasie przypadło 2,65 osoby. Klasa geodezyjna wynik miała nieco niższy, tam aplikowało 76 osób, co uśredniając dało wynik 2,37 ucznia na miejsce.

W Czchowie rządzi technikum

Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie było szkołą, która cieszyła się największą popularnością w mieście. Ogółem na przygotowanych 88 miejsc swoje podania złożyło 129 uczniów, co dało średnią prawie 1,5 (1,46) do 1. Gorzej w tym zestawieniu wypadła  Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie, gdzie na 58 miejsc w klasach aplikowało 67 chętnych, co dawało średnią 1,15 do 1. Niestety, z zestawienia szkół średnich w Czchowie wypadło Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie, ponieważ nie była wiadomo liczba miejsc przygotowanych w poszczególnych klasach. Wiadomo jedynie, że swoją chęć do pobierania w nim nauki zadeklarowało 26 uczniów (17 na profil geograficzny z językiem angielskim i 10 na biologiczno-chemiczny z językiem angielskim).

Wśród zawodów oferowanych przez technikum, największym zainteresowaniem cieszył się Technik ekonomista i Technik żywienia i usług gastronomicznych. W klasie o tym pierwszym profilu swoją kandydaturę zgłosiło ogółem 70 uczniów, co oznacza, że na jedno miejsce przypadało nieco ponad dwie osoby (2,18). Natomiast swoją chęć na naukę w zawodzie gastronomicznym zadeklarowało 50 absolwentów, a średnia na miejsce wyniosła 1,56. Najmniejszym, inaczej, niż w Brzesku, zainteresowaniem cieszył się profil Technik informatyk. Choć średnio na jedno miejsce nadal przypadało prawie dwóch uczniów (1,79), to było to bardziej wynikiem mniejszej liczby miejsc, ponieważ przygotowano ich 24 ( podczas, gdy w pozostałych klasach 32).

W Branżowa Szkoła I stopnia najwięcej chętnych zgłosiło się do klasy wielozawodowej. Tam, na przygotowane 34 miejsca wpłynęło 52 kandydatury, a więc 1,52 osoby na miejsce. W klasie z zawodem kucharza było 10 miejsc mniej. Mniej było również chętnych, ponieważ wpłynęło jedynie 17 aplikacji.

W Szczurowej bez zainteresowania liceum

Z powodu podania liczby miejsc jedynie w Branżowej Szkoła I stopnia w Zespole Szkół w Szczurowej, gdzie utworzono klasę o profilu wielozawodowym z limitem przyjęć na poziomie 48 osób, niemożliwością jest podanie dokładnych statystyk. Jednoznacznie można jedynie stwierdzić, że największą ilością chętnych cieszyło się technikum, z liczbą podań do czerech klas w ilości 63, a najmniejszą liceum, gdzie swoją chęć uczęszczania zadeklarowało jedynie 2 osoby.

Wśród zawodów oferowanych przez technikum, największą popularnością cieszył się Technik organizacji turystyki, na który zgłosiło się 44 chętnych. Kolejnymi specjalizacjami były: Technik handlowiec (30 podań o przyjęcie), Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (21 chętnych) i Technik ekonomista (12 uczniów).

Do wspomnianej już klasy wielozawodowej w Branżowej Szkole I stopnia (gdzie utworzono 48 miejsc), zgłosiło się 29 chętnych.

Powyższe dane odzwierciedlają trendy w szkolnictwie wyższym, gdzie kierunki inżynieryjne (elektronika, elektryka, informatyczną, multimedia) i usługowo-ekonomiczne (handel, hotelarstwo, logistyka, reklama) cieszą się równie dużą popularnością. Wśród szkół średnich dominowały także technika, co pokazuje, że obecnie młodzież stawia na wykształcenie, które poza uzyskaniem matury, zagwarantuje im także uzyskanie uprawień do pracy w zawodzie, a co za tym idzie, możliwość rozpoczęcia kariery zawodowej, bez kończenia specjalistycznych studiów wyższych. Opisane tendencje stanowią dowód na to, że dzisiejsza młodzież stara się dopasować do panujących trendów na rynku pracy, gdzie posiadanie podstawowych kwalifikacji zawodowych gwarantuje możliwość szybkiego znalezienia miejsca zatrudnienia.

Mirosław Haładyj

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.