Brzesko: gmina porządkuje swoje tereny Wyróżniony

poniedziałek, 16 kwiecień 2018 14:19

Porozrzucane butelki, zdemontowany sprzęt elektroniczny, worki z odpadami, stare meble – tak wyglądają tereny leżące pomiędzy ul. Czarnowiejską a ul. Królowej Jadwigi. Pracownicy urzędu miejskiego odkryli tam liczne wysypiska śmieci. Każdego roku gmina sporo wydaje na porządkowanie terenów, na które niefrasobliwi mieszkańcy wyrzucają śmieci.

-Jak dużo trudu trzeba sobie zadać, żeby przedzierać się pomiędzy zabudowaniami i zaroślami, aby porzucić śmieci. Tereny należące do gminy, są sukcesywnie porządkowane, do właścicieli terenów prywatnych wysyłamy informację, że są zobowiązani do utrzymania ich w czystości. Przypominamy, że zaśmiecanie terenów, zgodnie z Kodeksem Wykroczeń podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. Największą jednak karą dla takich osób powinno być napiętnowanie i wzbudzenie u nich poczucia wstydu – mówi Danuta Zięba z Biura Gospodarki Odpadami.

Urząd Miejski w Brzesku przypomina, że w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się na terenie Bazy BZK przy ul. Przemysłowej 11 przyjmowane są od mieszkańców gminy Brzesko nieodpłatnie następujące odpady:
1.papier
2.metal
3.tworzywa sztuczne (butelki typu PET, folie czyste)
4.szkło (butelki, słoiki, nie przyjmuje się szkła okiennego)
5.zużyte baterie i akumulatory
6.zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny kompletny (jeżeli jest niekompletny traktowany jest jako odpad płatny)
7.meble i inne odpady wielkogabarytowe (wanny umywalki toalety, zderzaki i inne części samochodowe nie należą do odpadów wielkogabarytowych)
8.zużyte opony w ilości czterech sztuk w ciągu roku od jednego gospodarstwa domowego. Pozostałe ilości są już płatne
9.tekstylia
10.odpady zielone – trawa (gałęzie, drzewa, ziemia są odpadem płatnym)
11.odpady budowlane w formie „czystego” gruzu (nieprzemieszanego z innymi odpadami) do 500 kg rocznie na jedno gospodarstwo domowe.

Info/foto: UM Brzesko

Manuel Langer

Manuel Langer

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj

  1. Więcej na GŁOS24
  2. BIZNES
  3. STYL ŻYCIA
  4. ZDROWIE I URODA
  5. MOTORYZACJA
  6. KULTURA
  7. SPORT
  8. TURYSTYKA
  9. EDUKACJA
  10. POLITYKA