Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania zaprasza na kolejny wieczór z cyklu "Spotkania z historią" i pokaz filmu "Kurier" o  o Janie Nowaku Jeziorańskim, kurierze Rządu Londyńskiego.

Dział: Dębica

Urodził się 3 stycznia 1911 roku w Dębicy. Tamże uczęszczał do męskiej szkoły podstawowej, a od 1926 roku do Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły. Był czynnym działaczem Związku Harcerstwa Polskiego, również jako współorganizator i komendant letnich obozów dla dębickich harcerzy. Wówczas to zaczęła się jego pasja fotograficzna. Dokumentował uroczystości patriotyczne, zbiórki, wycieczki i obozy harcerskie, przemarsze z okazji świąt państwowych i narodowych oraz sylwetki młodych mieszkańców  Dębicy z których wielu w niedalekiej przyszłości zginęło podczas II wojny światowej.

Dział: Historia

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart 18 września wręczyła samorządowcom z powiatu dębickiego promesy na dofinansowanie zadań w ramach Fundusz Dróg Samorządowych.

Dział: Dębica
Strona 4 z 153