Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie 16 czerwca obchodziła jubileusz 125-lecia istnienia. Zbiegł się on z przekazaniem do użytku nowego, średniego samochodu przeznaczonego do akcji ratowniczo-gaśniczych.

Dział: Tarnów

29 czerwca w Grabnie odbył się Małopolski Przegląd Zespołów Ludowych – Kultura Regionu oraz piknik rodzinny, z którego dochód przeznaczony zostanie na wkład własny do zakupu nowego samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabnie.

Dział: Tarnów

29 czerwca w Tuszowie Narodowym wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł podpisał umowę na dofinansowanie samochodu strażackiego dla OSP Grochowe II. Ile pieniędzy dołoży ministarstwo? 

Dział: Mielec
Strona 10 z 83