30 tys. zł przekazała w formie dotacji celowej Rada Powiatu Oświęcimskiego dla parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Głębowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Celem prac będzie przywrócenie walorów estetycznych i historycznych dekoracji malarskiej na ścianach drewnianej nawy w kościele z 1518 r. Roboty mają na celu powstrzymanie destrukcji polichromii i podłoża, a także przywrócenie dawnej świetności tego zabytku.

Dział: Oświęcim

W tym roku konserwacji poddana zostanie kapliczka kolumnowa zlokalizowana przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 967 i 964 w miejscowości Dziekanowice. Figura została już zdemontowana i przeniesiona do pracowni konserwatorskiej.

Dział: Myślenice
Strona 6 z 6