Pensje nauczycieli powinny być wypłacane bezpośrednio z budżetu państwa, w formie dotacji celowej dla gmin, powiatów i województw - uważa Związek Miast Polskich.
Dział: Edukacja

Centrum Polonii - Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie „Jak wykorzystać pedagogikę teatru w praktyce szkolnej?”, które odbędzie się 20 lutego (środa) 2019 r. o godz. 15.30.

Urząd Gminy w Zabierzowie zaprasza do uczestnictwa w akcji charytatywnej organizowanej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Balice, ul. Szkolna 66, w dniu 5 stycznia o godz. 15.00, w celu dofinansowania wózka inwalidzkiego dla Krzyśka.

Strona 4 z 92