Mirosław Haładyj

Mirosław Haładyj

W tarnowskiej delegaturze urzędu marszałkowskiego burmistrz Brzeska Tomasz Latocha oraz skarbnik gminy Celina Łanocha podpisali umowę na finansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości 800 tysięcy złotych dla OSP Jadowniki.

Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Antolce wraz ze swoimi wychowawczyniami postanowili pożegnać lato i równocześnie powitać nową, miłościwie panującą nam porę roku - jesień.

Podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 1 Burmistrz Bochni nagrodził najlepszych uczniów i nauczycieli z bocheńskich placówek oświatowych.

Wraca sprawa chuligaństwa, do którego doszło podczas marcowego meczu piłki nożnej na stadionie miejskim w Brzesku.

26 września w czwartek 2019 r. w sali narad Urzędu Miasta odbyła się XII Sesja Rady Miasta Bochnia kadencji 2018-2023. W jej trakcie miano m.in. zająć się kwestią uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia. Tymczasem już na wstępie wnioskiem radnego Marka Bryga została ona zdjęta z porządku obrad.

W połowie czerwca nad planami budowy przez miechowskie PSONI Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin zebrały się chmury. Upływający czas postawił Zarząd Koła przed dylematem: czy decydować się na realizację projektu wyłonionego podczas oferty przetargowej, której koszt był o ponad milion zł wyższy, niż zebrany budżet, czy rozpisywać nową ofertę i ogłaszać nowy przetarg w nadziei na osiągnięcie niższych cen. Pierwsza opcja stwarzała problem w postaci zabezpieczania brakujących środków. Dlatego kierownictwo zdecydowało się na realizację tej drugiej, która okazała się trafną. Pozwoli to na rozpoczęcie budowy Centrum. Ale nie oznacza końca problemów finansowych stowarzyszenia.

Strona 5 z 133