poniedziałek, 31 grudzień 2018 18:51

Chrzanów. Budżet na nowy rok przyjęty!

Napisała

Przedłożony przez Burmistrza Miasta Chrzanowa 27 grudnia br. projekt budżetu uzyskał akceptację Rady Miejskiej. W 2019 roku dochody gminy wyniosą 186 180 806,71 złotych, a wydatki – 187 280 806,71 zł. Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 23 451 794,17 zł, w tym 22 581 794,17 zł na inwestycje, z których najważniejsze to:

- zakończenie budowy parkingów przy ul. Zielonej,
- budowa kanalizacji deszczowej i parkingu przy ul. 29 Listopada,
- rewitalizacja budynków przy ul. Jagiellońskiej 2, 2a, 4 i 6,
- rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu,
- głęboka modernizacja energetyczna Szkół Podstawowych nr 5 i w Luszowicach oraz Przedszkoli Samorządowych nr 11 i w Balinie,
- rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie,
- kontynuacja zadania dotyczącego przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 7 w celu utworzenia 11 mieszkań socjalnych.

Na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa Rada Miejska uchyliła obowiązującą od 2008 r. uchwałę w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału. Zdaniem Burmistrza likwidacja tej uciążliwiej dla mieszkańców opłaty korzystnie wpłynie na rozwój budownictwa mieszkaniowego w gminie.

Gorącą dyskusję wywołała uchwała dotycząca warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Chrzanów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Rada Miejska zaakceptowała jednakże zaproponowane przez Burmistrza rozwiązanie ustalające 3 - letni okres obowiązywania bonifikaty. W pierwszym roku po wprowadzeniu nowego prawa (2019 r.) wysokość bonifikaty wynosić będzie 80%, w drugim 60%, a w trzecim 40%.

Rada Miejska przyjęła również zmiany do regulaminu Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego. Najistotniejsza modyfikacja to rozszerzenie form głosowania – mieszkańcy będą mogli oddać głos jak dotychczas – poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny - lub w formie elektronicznej za pośrednictwem cyfrowej platformy. W taki sposób będzie można również zgłaszać pomysły. Doprecyzowane zostały ponadto zapisy dotyczące ogólnodostępności i kompletności zadań (konieczność ujęcia w zgłoszeniu całości działań potrzebnych do zrealizowania zadania). Wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia i złożenia wyjaśnień, a Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego będzie mógł zwrócić Wnioskodawcy zgłoszenie do poprawy. Od decyzji Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego dotyczącego nieujęcia zadania na liście projektów podlegających głosowaniu Wnioskodawca będzie mógł odwołać się do Burmistrza Miasta Chrzanowa.


Rada Miejska podjęła również uchwały m.in. o:
- o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego na inwestycję w Luszowicach – 500 tyś. zł.
- ustaleniu wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z Gminy Chrzanów, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chrzanów,
- o przekazaniu środków finansowych dla Policji na dodatkowe płatne patrole,
- o określeniu wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Chrzanowie.

Info/Foto: UM Chrzanów

Mądry Natalia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.