poniedziałek, 02 październik 2017 23:53

Czy pozostając w Związku, Chrzanów skutecznie rozwiąże problem smrodu?

Napisał

Uciążliwości zapachowe, zaburzające komfort życia mieszkańców, zwłaszcza Balina, chrzanowskich Kątów i Borowca, marginalizowanie interesów gminy Chrzanów, jednocześnie z ponoszonymi przez nią największymi kosztami – z tych głównie powodów zrodził się pomysł, by gmina wystąpiła ze struktur Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Ostateczna decyzja należała do radnych. Większość z nich jednak powiedziała „nie”.

– Ostatni okres działalności Związku charakteryzuje się pomijaniem w podejmowanych decyzjach zgodnych porozumień gmin, przy nieuwzględnianiu potrzeb i interesów mieszkańców gminy Chrzanów – informował jeszcze przed sesją, na której radni podejmowali decyzję, burmistrz Ryszard Kosowski. Tymczasem to właśnie na terenie gminy Chrzanów powstały instalacje składowania odpadów i ich przetwarzania. A te z kolei emitują odór, który uniemożliwia mieszkańcom normalne funkcjonowanie. – Dotyczy to głównie tzw. odpadów zielonych, których fermentacja wywołuje silne emisje odoru, ze skutkiem wywołującym uciążliwości dla okolicznych mieszkańców – wyjaśnia burmistrz. – Gmina Chrzanów dążyła do ograniczenia odpadów zielonych oraz zmian sposobu ich zagospodarowania, co nie znalazło pozytywnego przyjęcia przez pozostałe gminy. W głosowaniu Zgromadzenia Związku gminy Libiąż i Trzebinia nie uwzględniły stanowiska i wniosków gminy Chrzanów, tym samym utrzymując stan uciążliwości emisji odoru. Nie uwzględniono więc stanowiska mieszkańców Chrzanowa i ich problemu zaistniałego w związku z działalnością składowiska. Także w zakresie gospodarki wodno-ściekowej obszar gminy Chrzanów stał się terenem zbierającym składowanie osadów ściekowych przy ich transporcie z sąsiednich gmin, członków Związku – dodaje Ryszard Kosowski.

– W zaistniałej sytuacji gmina Chrzanów widzi konieczność działań w interesie swoich mieszkańców poprzez przywrócenie do jej kompetencji działań związanych z gospodarką wodno-ściekową, jak i odpadami komunalnymi, gdzie będzie zachodziła możliwość jednoczesnego negocjowania w zakresie gospodarki objętej działaniem związku, w sposób uwzględniający interes mieszkańców i eliminujący narosłe negatywne skutki dotychczasowej działalności – argumentował burmistrz Ryszard Kosowski. Jak dodał, Urząd Miejski w Chrzanowie posiada pełną możliwość realizacji przedmiotowych zadań we własnym zakresie, przy samodzielnych decyzjach organów gminy.

Projekt uchwały, dotyczący opuszczenia przez gminę Chrzanów struktur Związku Międzygminnego, został przedstawiony na wrześniowej sesji Rady Miasta. Zdania były podzielone. Ostatecznie jednak w sumie 11 radnych (klub PO) zagłosowało przeciw zaproponowanej przez burmistrza Chrzanowa uchwale, poparło ją 8 osób, a jedna wstrzymała się od głosu. Tuż przed głosowaniem odczytano oświadczenie klubu PO, w którym podkreślono, że w projekcie uchwały, zgłoszonym przez burmistrza, nie zostały przedstawione analizy, które uzasadniłyby racjonalność decyzji o wystąpieniu ze Związku. Według nich „wyjście” mogłoby też być formalnie utrudnione. Z tych powodów radni Platformy Obywatelskiej nie poparli projektu uchwały.

Czy podjęta decyzja jest korzystna dla mieszkańców gminy Chrzanów? Czy pozostając w Związku, gmina skutecznie rozwiąże problem uciążliwości zapachowych? O komentarz poprosiliśmy Romana Madejskiego, Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kąty, który kolejny już rok prowadzi „walkę ze smrodem”. Są dni, że na terenie jego osiedla, z powodu nieprzyjemnych zapachów, docierających ze składowiska odpadów, mieszkańcy nie mogą ani otworzyć okien, ani usiąść w ogrodzie, ani wyjść na spacer.

– Uważa się w Chrzanowie, że radni mają wpływ na cenę wody i cenę odbioru odpadów komunalnych, a tak nie jest – mówi Roman Madejski. – Dobrze o tym wiedzieli radni, którzy głosowali przeciwko tej uchwale. Dobrze wiedzą, że będąc w Związku, dalej nie będą mieć wpływu na to, co się w nim dzieje, zwłaszcza na ceny. Organami Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” jest Zgromadzenie i Zarząd, będący ZGROMADZENIEM WSPÓLNIKÓW, wchodzących w skład Spółki RPWiK. To do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” należy SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI, czyli mamy tzw. „dwa w jednym”: śmieci i woda. Jeszcze raz podkreślam: sama gmina Chrzanów, radni gminy Chrzanów nie mają wpływu na cenę wody i cenę za odbieranie odpadów komunalnych.

– Ostatnio otrzymałem pismo od Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, dotyczące uciążliwych zapachów, który stwierdził: „[...] pragnie zwrócić uwagę na fakt, że przesłane do Urzędu Miasta Chrzanowa, a także do Powiatowego Centrum Kryzysowego zgłoszenia mieszkańców dot. uciążliwości zapachowej pochodzącej z przedmiotowego zakładu należy podejmować i wyjaśniać natychmiast z zarządzającymi instalacjami przez lokalne władze w dniu jego zgłoszenia [...]”. Te słowa potwierdzają o słuszności wystąpienia ze Związku – dodaje Roman Madejski. – Nikt natomiast dzisiaj nie jest w stanie powiedzieć, jaka sytuacja będzie na rynku za rok czy dwa lata. Nie da się mówić o cenach po wyjściu ze Związku teraz, ale gdy z niego wyjdziemy, to wtedy gmina Chrzanów będzie o tych cenach decydować, a mieszkańcy np. za pośrednictwem radnych będą mieli na nie wpływ – podsumowuje Przewodniczący Zarządu Osiedla Kąty.

Anna Piątkowska-Borek

Anna Piątkowska-Borek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.