Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej pozyskało dotację w wysokości 230 tys. zł i 560 tys. zł z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, którą przeznaczy na nowe inwestycje.

Dział: Sucha Beskidzka

W związku z przygotowaniami Miasta Limanowa do udziału w programie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM) podziałanie 4.1.1 „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach, którego mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dotacje na instalacje odnawialnych źródeł energii - Burmistrz Miasta informuje o spotkaniu informacyjnym dla Mieszkańców Limanowej.

Dział: Limanowa

Ponad 1,8 mln dotacji unijnej otrzyma Gmina Miechów na realizację zadań wodno – kanalizacyjnych.

Dział: Miechów
Strona 72 z 73