poniedziałek, 11 luty 2019 15:36

Powiat dębicki: Policyjne podsumowanie

Napisała

29 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy odbyła się odprawa roczna z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektora Tadeusza Szymanka. Tematem narady było podsumowanie pracy dębickiej jednostki za ubiegły, 2018 rok. Przedstawiono również priorytety pracy Policji na rok 2019.

W odprawie wzięli udział zaproszeni goście: Zastępca Starosty Powiatu Dębickiego Adam Pieniążek, Burmistrz Miasta Dębica Mariusz Szewczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Michał Maziarka, Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy Waldemar Krok. Prokuraturę Rejonową w Dębicy reprezentował Mirosław Michno. Obecna była też kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.

Komendant Powiatowy Policji w Dębicy nadkom. Andrzej Dragan przywitał zaproszonych gości, a następnie przedstawił i omówił prezentację multimedialną dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu dębickiego w 2018 roku. Główne zagadnienia skupiały się na przestępczości kryminalnej, bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz podejmowanych działaniach prewencyjnych. Wskazane zostały kierunki działań dębickich policjantów na rok bieżący. Na ręce przybyłych gości złożył podziękowania za dotychczasową współpracę oraz okazywaną pomoc.

Następnie głos zabrali przedstawiciele dębickich władz, którzy podziękowali za zaangażowanie i skuteczność w działaniach, życząc dalszych sukcesów.

Na zakończenie głos zabrał inspektor Tadeusz Szymanek Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Zwrócił uwagę na stawiane przed policjantami oczekiwania, a także podkreślił znaczenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi, samorządami i społeczeństwem wskazując na odpowiedzialność i znaczenie jej w codziennej służbie.

Ostatnim punktem narady było wręczenie odznaczeń z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę przyznanych przez Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policji. Wśród wyróżnionych byli Mariusz Szewczyk Burmistrz Miasta Dębica oraz Andrzej Bal, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" TC Dębica.

Inf. KPP Dębica

 

Marzena Gitler

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.