piątek, 08 marzec 2019 17:53

Kolejne inwestycje w Latoszynie

Napisała

5 marca 2019 r. w budynku Przychodni Zdrojowej w Latoszynie miało miejsce uroczyste podpisanie umów połączone z konferencją prasową. Umowy, o których mowa dotyczyły ochrony różnorodności biologicznej kompleksów leśnych w Latoszynie poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. Zadanie podzielone zostało na 3 części.

W ramach części pierwszej wykonane zostanie miejsce do muzykoterapii. Wybudowana zostanie zadaszona scena z widownią oraz funkcjonalna droga dojazdowa (ciąg pieszo jezdny z miejscami - postojowymi dla samochodów) wyposażonej w elementy małej architektury (stojak rowerowy, zastaw stół parkowy i ławki, ławki parkowe, tablica informacyjna, kosze na śmieci, wiata) i urządzenia siłowe na wolnym powietrzu. W ramach projektu zaplanowano umieszczenie 4 urządzeń siłowych kardio. Miejsce muzykoterapii kosztować będzie prawie 3,2 mln zł.

Druga część inwestycji to wybudowanie tężni i pijalni, czyli urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego: budynku pijalni, budynku toalet, tężni solankowej, obiektów małej architektury, placu zabaw, siłowni zewnętrznej utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej oraz zagospodarowanie zieleni. Koszt tej części to 2,8 mln zł.

Ostatnim etapem inwestycji będzie budowa ścieżek ruchowych oraz zagospodarowanie terenów leśnych. W ramach tego zadania planowany jest remont ciągów pieszych kruszywem, wyposażenie ich w obiekty małej architektury. Projekt wpłynie na poprawę ruchu turystycznego w oparciu o zasoby przyrodnicze kompleksów leśnych w Latoszynie. Na ten cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 600 tys. zł.

Łącznie w ramach podpisanych umów przeznaczona zostanie kwota 6 650 000 zł (wraz z nadzorem) z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna , Działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu wynosić będzie 4 270 853 zł. Termin zakończenia robót zaplanowano na koniec lutego 2020 r. Wykonawcą zostało konsorcjum, którego liderem jest firma TEXOM Sp. z o.o. z Krakowa, a partnerem firma Transkop Sp. z o.o. z Dębicy.

W ramach zadania „Ochrona różnorodności biologicznej kompleksów leśnych w Latoszynie poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej” budowany jest obecnie Basen rehabilitacyjny, za kwotę prawie 5 mln zł i dofinansowaniu 1,8 mln zł, który oddany do użytku ma zostać 30 maja 2019 r. Całość zadania opiewa na kwotę blisko 11,6 mln zł, z czego dofinansowanie to 6,1 mln zł.

Łącznie w celu reaktywacji uzdrowiska Latoszyn Zdrój przeznaczono ponad 17 mln zł, z czego środki zewnętrzne to prawie 7 mln zł. Poza wyżej wspomnianymi inwestycjami wybudowano drogę dojazdową za 2,8 mln zł oraz budynek przychodni zdrojowej za 3 mln zł.

Podczas konferencji przybliżono również plany rozwojowe Latoszyna. Przygotowane już są kosmetyki z wykorzystaniem wód siarczkowych z Latoszyna, które na rynek mają trafić w połowie roku. Początkowo będzie to seria 7 kosmetyków. Dostępne do kupienia będą zarówno w budynku Przychodni Zdrojowej w Latoszynie jak i za pomocą sklepu internetowego, który jest obecnie w fazie testów.

Inf. i foto.: UG Dębica

 

Marzena Gitler

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.