poniedziałek, 11 marzec 2019 15:58

Czy to koniec najstarszej dębickiej szkoły?

Napisała

W czerwcu ostatnie klasy opuszczą Gimnazjum Miejskie nr 1 przy ul. Cmentarnej w Dębicy. Czy zostaną tam przeniesione klasy z podstawówki? Czy będzie nadal służył oświacie?

W marcu dębiccy radni miejscy z klubu PiS wysłali do mediów list, w którym wyrazili swoje obawy i niezadowolenie z powodu propozycji przeniesienia od września dwóch ostatnich klas Szkoły Podstawowej nr 9 w Dębicy do budynku po wygasającym liceum. Propozycja wywołała też sprzeciw rodziców. Jaki będzie finał tego kontrowersyjnego pomysłu?

Radni PiS zaprotestowali po artykule, który ukazał się w Obserwatorze Lokalnym. Wynikało z niego, że od 1 września 2019 uczniowie klas siódmych i ósmych ze Szkoły Podstawowej w Dębicy uczyć się będą w budynku po Miejskim Gimnazjum nr 1. 15 maja Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Dębicy zaapelował do burmistrza Mariusza Szewczyka o wycofanie się z tego pomysłu. „W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi planu przeniesienia od dn. 1 września 2019 r. oddziałów klas VII i VIII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 (SP nr 9) do budynku po wygaszanym Miejskim Gimnazjum nr 1 (MG nr 1) oraz docierającymi do radnych licznymi protestami rodziców uczniów oraz kadry pedagogicznej SP nr 9, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Dębicy wyraża swoje obawy i zaniepokojenie a także apeluje do Burmistrza Miasta Dębicy o wycofanie się z tego pomysłu.”

- Jeszcze w styczniu br., podczas spotkania z dyrektorami szkół powołaliśmy pięcioosobowy zespół, którego celem jest analiza sytuacji oświatowej w Dębicy w perspektywie wieloletniej. W skład tego zespołu wchodzi dwóch dyrektorów szkół, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej oraz wiceburmistrz odpowiedzialny za oświatę - informuje wiceburmistrz Maciej Małozięć, odpowiedzialny m.in. za politykę oświatową w Dębicy. - W sprawie planów dotyczących przeniesienia klas VII-VIII ze Szkoły Podstawowej nr 9 do budynku po likwidowanym Miejskim Gimnazjum nr 1, odbyliśmy kilka spotkań z dyrekcją obu placówek, a także z nauczycielami. Naszym celem była troska o uczniów, którzy dzięki takiemu rozwiązaniu, we wszystkich oddziałach rozpoczynaliby zajęcia w godzinach porannych. Z drugiej strony czynimy starania, aby nikt, w dobie reformy oświatowej, nie stracił pracy. Mam tutaj na myśli zarówno nauczycieli, jak również pracowników administracji szkół. Z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 9 odbyło się kilka spotkań w sprawie planowanych zmian. Pani dyrektor wyraziła pozytywne zdanie odnośnie naszych propozycji. Natomiast swoje obawy wyrazili za to nauczyciele, którzy przedstawili argumenty przeciw prowadzeniu nauki w dwóch budynkach. Wsłuchując się zatem w ich głos, a także w głos rodziców, wycofaliśmy się z tej propozycji. Przed wprowadzeniem do szkół reformy gimnazjalnej w 1999 r., w bliskim sąsiedztwie funkcjonowały dwie szkoły podstawowe – nr 1 oraz nr 9. Szkoła nr 9 powstała w dobie wyżu demograficznego w latach 80. XX w. Wyrosła przy najstarszej placówce oświatowej w Dębicy, tj. przy SP nr 1. Naturalnym byłoby, aby dzisiaj kiedy wygaszane jest gimnazjum, szkoła nr 9 przejęła historyczną tradycję szkoły nr 1.

Rozwiązanie, które planowaliśmy wdrożyć od 1 września 2019 r., miało być rozwiązaniem czasowym – wyjaśnia wiceburmistrz. - Dzisiaj niektóre oddziały w SP nr 9 rozpoczynają naukę o godz. 11:20. Naszym celem było, aby nauka dla wszystkich oddziałów rozpoczynała się w godzinach porannych. Odległość między budynkami wynosi około 30 m, co także nie powinno stanowić wielkiej przeszkody dla funkcjonowania szkoły w dwóch budynkach.  Dokonaliśmy analizy urodzin dzieci z lat 2011-2018 z której wynika, że w roku 2026 liczba dzieci w dębickich szkołach znacząco spadnie, dlatego w perspektywie kilku lat uczniowie SP nr 9 będą mogli uczyć się w jednym budynku w systemie jednozmianowym. Jednak po zasięgnięciu opinii nauczycieli i rodziców SP nr 9, spotkaliśmy się z dyrekcją szkoły i przekazaliśmy informację, że nie będziemy dokonywać zmian dotyczących nauki w dwóch miejscach.

Co dalej z budynkiem po gimnazjum? Czy będzie stał pusty? Klub Radnych PiS RM w Dębicy zaproponował, żeby w budynku przy ul. Cmentarnej znalazł swoją siedzibę Miejski Zarząd Oświaty i filia Miejskiej Biblioteki Publicznej z ul. Rzeszowskiej. „Pozwoli to na zagospodarowanie budynku po MG nr 1 za cele oświatowe, kulturalne i jednocześnie otworzy możliwość poszerzenia działalności Domu Seniora na zwolnione pomieszczenia przy ul. Rzeszowskiej 15, co jest ze wszech miar wskazane ze względu na rosnące potrzeby społeczności seniorów dębickich. Możliwe jest też przeznaczenie części pomieszczeń budynku przy ul. Cmentarnej 1 na cele organizacji pozarządowych – stowarzyszeń, fundacji, think-tanków.” – proponują w piśmie radni PiS, przypominając jednocześnie, że budynek po gimnazjum powinien nadal służyć dębickiej oświacie.

- Propozycje radnych PiS były nam wcześniej znane – dodaje Maciej Małozięć. - Uważam, że są to propozycje ciekawe i warte rozważenia. Natomiast chęć prowadzenia nauki w budynku po likwidowanym gimnazjum wyrazili także dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, którzy obawiają się o wystarczającą liczbę sal dydaktycznych w szkołach, w kontekście podwójnego rocznika, który trafi w tym roku do szkół średnich. My również mamy kilka propozycji na wykorzystanie tego obiektu. Chcielibyśmy, aby służył on przede wszystkim celom oświatowym mając na względzie historyczny kontekst placówki, w której od wieków odbywała się nauka. Dlatego warto, aby w tym budynku znalazło się miejsce, np. na salę historyczną pokazującą dorobek dębickiej oświaty i historię „Jedynki”.

Warto przypomnieć, że zabytkowy gmach gimnazjum powstał na początku XX wieku. Od 1 września 1999r. „Jedynka" została przekształcona w ramach reformy systemu edukacyjnego w Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza. W 2006r. przeprowadzono prace remontowo-budowlane, dzięki którym elewacja budynku i podwórze szkolne uzyskały nowy, piękniejszy wygląd. W 2014 za 120 tys. zł wyremontowano salę gimnastyczną. W czerwcu 2019 roku mury opuszczą ostatni uczniowie. Czy będzie to koniec najstarszej dębickiej szkoły?

Marzena Gitler, foto: GM nr 1 w Dębicy

 

Marzena Gitler

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.