Pustków-Osiedle: Wspólnie dla tysięcy ofiar Wyróżniony

25 kwietnia na Górze Śmierci w gminie Dębica odbyły się doroczne uroczystości związane z Miesiącem Pamięci Narodowej. W uroczystościach patriotyczno-religijnych wzięło udział kilkaset osób, które przybyły aby oddać hołd wszystkim rodakom walczącym w okresie okupacji hitlerowskiej o niepodległość Ojczyzny i upamiętnić tysiące więźniów różnych narodowości przetrzymywanych i represjonowanych w obozach pracy przymusowej w Pustkowie.

W uroczystościach na Górze Śmierci, które odbyły się tam już po raz 54 wzięło udział m.in. trzech byłych więźniów tego obozu: Stanisław Ładziak, Stanisław Szuro i Kazimierz Rzucidło wraz z rodzinami. Pan Kazimierz Rzucidło uczestniczył w nich po raz pierwszy. Na Górze Śmierci zgromadzili się również przedstawiciele kół wojewódzkich i terenowych Związków Kombatantów RP, przedstawiciele świata polityki, kultury i nauki, reprezentujący władze zarówno na szczeblu ogólnopaństwowym jak i lokalnym. Jak co roku w wydarzeniu uczestniczyli harcerze, a także poczty sztandarowe szkół regionu dębickiego oraz ropczycko – sędziszowskiego. Po raz pierwszy zaprezentowały się Młodzieżowe Reprezentacyjne Drużyny OSP Gminy Dębica.

Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu narodowego. Wszystkich przybyłych gości powitał Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy Jacek Dymitrowski, podkreślił jak ważne jest przekazanie przyszłym pokoleniom prawdy historycznej o wydarzeniach, które miały miejsce na tych ziemiach.

Podczas tegorocznych uroczystości upamiętniających kilkanaście tysięcy ofiar, które w obozie straciły życie, zgromadzeni wzięli udział we mszy świętej koncelebrowanej przez ks. dr hab. Kazimierza Talarka, a następnie obejrzeli wzruszające przedstawienie w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie – Osiedlu, którego tematem przewodnim był więzienny epizod rotmistrza Witolda Pileckiego. Po części artystycznej miał miejsce Apel Pamięci wraz z salwą honorową.

W uroczystościach uczestniczyła kompania honorowa 33. Batalionu Lekkiej Piechoty 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Łukasza Cieplińskiego pod dowództwem ppor. Mariusza Pustułki.

Przy przy pomniku upamiętniającym ofiary obozu złożono wiązanki kwiatów. W imieniu polskich parlamentarzystów kwiaty złożył poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal, natomiast w imieniu wojewody podkarpackiej Ewy Leniart, kwiaty złożyła wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.

Na zakończenie uroczystości przybyli goście zostali zaproszeni do zwiedzenia Ekspozycji Historyczno – Dydaktycznej, która z tej okazji przygotowała wystawę czasową „Ucieczki więźniów z obozu". Wystawa przedstawia historie więźniów niemieckich obozów pracy przymusowej w Pustkowie, którzy zdołali z nich uciec. Obrazuje w jaki sposób tego dokonali. Opowiada o ucieczkach udanych ale również o szeregu następstw jakie niosła za sobą ucieczka nieudana.  Szczególnie istotną częścią wystawy są pamiątki, pisemne wspomnienia oraz zdjęcia ze zbiorów rodzinnych więźniów, którym udało się uciec z obozu. Specjalnie przygotowana aranżacja oraz nagrania audio pozwalają na lepsze zobrazowanie losów więźniów przetrzymywanych i represjonowanych w niemieckich obozach pracy przymusowej w Pustkowie. Wystawa jest dostępna dla zwiedzających do kwietnia 2019 roku.

Organizatorami kwietniowych Uroczystości była Gmina Dębica oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica przy ścisłym współudziale Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Powiatu Dębickiego, Miasta Dębica, Miasta Ropczyce, Gminy Ostrów, Parafii pw. Stanisława BM w Pustkowie-Osiedlu.

Inf. i foto: UG Dębica, UM Dębica, UMWM

Marzena Gitler

Marzena Gitler

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj

Pozostałe artykuły

  1. Więcej na GŁOS24
  2. EDUKACJA
  3. FINANSE I GOSPODARKA
  4. KULTURA
  5. MOTORYZACJA
  6. POLITYKA
  7. SPORT
  8. STYL ŻYCIA
  9. TURYSTYKA
  10. ZDROWIE I URODA