Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart 18 września wręczyła samorządowcom z powiatu dębickiego promesy na dofinansowanie zadań w ramach Fundusz Dróg Samorządowych.

Dział: Dębica

Nabożeństwem w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Straszęcinie rozpoczęło się tegoroczne powiatowe święto plonów. Imprezę zakończył koncert zespołu Doda & Virgin.

Dział: Dębica

11 czerwca, na ostatniej sesji Rady Powiatu Dębickiego, Zarząd Powiatu Dębickiego jednogłośnie otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Dział: Dębica
Strona 1 z 21