11 czerwca, na ostatniej sesji Rady Powiatu Dębickiego, Zarząd Powiatu Dębickiego jednogłośnie otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Dział: Dębica

Tytuł „Najlepszego Starosty” w tegorocznej edycji konkursu „Podkarpacka Nagroda Samorządowa” otrzymał pan Piotr Chęciek, Starosta Powiatu Dębickiego.

Dział: Dębica

W powiecie dębickim trwa szacowanie strat po powodzi wywołanej przez ulewne deszcze. W sumie podczas powodzi 30 osób ewakuowano, a uszkodzone zostało 135 budynków mieszkalnych. Pierwszy szacunek strat przedstawił już powiat dębicki.

Dział: Dębica
Strona 1 z 21