Starosta Bocheński Adam Korta wraz z Wicestarostą Ryszardem Drożdżakiem wręczyli przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bocheńskiego promesy na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Wsparcie na łączną kwotę 60 tysięcy złotych, trafiło do 21 jednostek OSP.

Dział: Bochnia

Sporo pracy podczas długiego weekendu mieli druhowie z jednostek OSP i JRG Myślenice .

Dział: Myślenice

7 czerwca 2019 r. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 150-lecia powstania Straży Ogniowej Ochotniczej w Bochni, którym towarzyszyło przekazanie sztandaru dla tutejszej KP PSP. Jubileusz połączony był z obchodami powiatowego Dnia Strażaka.

Dział: Bochnia
Strona 1 z 60