JERZY WACYK (1921-1988), w latach II wojny światowej żołnierz Armii Krajowej ps. „Słoneczko”, po wojnie w organizacji antykomunistycznej „Liga Walki z Bolszewizmem”, aresztowany, skazany 3.02.1947 r.  na karę śmierci, którą  na mocy amnestii  zamieniono na 15 lat więzienia. Karę odbywał w więzieniach w Rawiczu, Wronkach, które opuścił w 1956 r.  Zrehabilitowano go po śmierci,  w 1994 r.

Dział: Historia

Dr Antoni Pajdak (1894-1988) z Biskupic, prawnik, uczestnik walk o niepodległą Polskę od Związku Walki Czynnej przez Związek Strzelecki, Legiony PPS-WRN, Powstanie Warszawskie, proces 16-tu,  w latach 1945 -1950 więzień Łubianki, w latach 1950-1955 zesłany na Sybir, przez Komitet Obrony Robotników do Solidarności. Cale życie poświęcił walce o Niepodległość Ojczyzny i Prawa Człowieka.

Dział: Historia

Profesor Uri Shmueli oraz Magda Leughter, przyjaciele Wieliczki z Izraela gościli w naszym mieście. Profesor, który niedawno ukończył 91 lat, chętnie wraca do miejsca swojego dzieciństwa, tej małej ojczyzny, która była i domem - miejscem ciepłych wspomnień, ale też miejscem utraty i tragicznych wojennych zdarzeń.

Dział: Wieliczka
Strona 8 z 155