Anna Dankowska-Borowska, córka Józefa Dulskiego, nauczycielka historii w Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce wspomina: „Józef Dulski mając 20 lat, jako uczeń LO w Strzyżowie przed maturą 28 kwietnia 1950 r. został aresztowany za przynależność do antykomunistycznej organizacji Demokratyczna Armia Krajowa.“

Dział: Historia

 Wieliczanka Helena Oremus z domu Budziaszek,  więzień polityczny w latach 1952 – 1956 z procesu Kurii Krakowskiej.

Dział: Historia

Krystyna Jakimek urodzona w 1931 r.,  nauczycielka, w latach 1950-1952 członek Narodowej Organizacji Wojskowej, aresztowana 28.12.1952 r. w Jaworznie, sądzona przez WSR w Krakowie, skazana na 12 lat więzienia, karę odbywała w więzieniach „Montelupich” w Krakowie, Inowrocławiu, Fordonie. Zwolniona 30. 04. 1956 r.  Żona, matka, babcia. Członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Krakowie.

Dział: Historia
Strona 10 z 155