wtorek, 23 październik 2018 15:28

Miejski lokal udostepniony dla gorlickiego Ośrodka Kuratorskiego

Napisała

W wyniku zamiany nieruchomości między Powiatem Gorlickim, a Miastem Gorlice, Miasto przejęło budynek po Urzędzie Skarbowym przy ul. Bieckiej 9B. W tym obiekcie znalazło się także miejsce dla Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach, utworzonego z dniem 1 września br. przez Prezesa Sądu Okręgowego, który na podstawie orzeczeń sądowych opieką obejmie nieletnich, którzy dopuścili się czynu karalnego lub wykazujących symptomy demoralizacji.

5.10.br. Burmistrz Rafał Kukla przekazał klucze do lokalu Dyrektorowi Sądu Pani Beacie Listwan oraz Kierownikowi Ośrodka Kuratorskiego Pani Karolinie Zych-Mosoń. Do wyremontowania lokalu przyłączył się także Wójt Gminy Gorlice Pan Ryszard Guzik. Ośrodek kuratorski to placówka o charakterze otwartym, która prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą, resocjalizacyjno-terapeutyczną i profilaktyczną. Jest również jednym ze środków wychowawczych, określonych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Ośrodek kuratorski zapewni dzieciom opiekę, resocjalizację, organizację czasu wolnego  i wyżywienie. Pracujący w ośrodku  zawodowi kuratorzy, kuratorzy społeczni oraz inni specjaliści, będą mieli możliwość skutecznego eliminowania zaniedbań wychowawczych i negatywnych wpływów środowiskowych u dzieci bez odrywania ich od rodziny, szkoły i środowiska rówieśników.  Utworzenie więc Ośrodka kuratorskiego, co warto podkreślić, jest alternatywą dla izolacyjnych środków wychowawczych i poprawczych.
Włączenie się w szerzenie profilaktyki i działań umożliwiających realizację orzeczeń Sądu ds. Rodzinnych i Nieletnich, dotyczących skierowanie do ośrodka kuratorskiego nieletniego, przyniesie wymierne korzyści dla całej lokalnej społeczności. Podejmowane w ośrodku działania zmierzają do zmiany postaw u nieletnich w kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój ich osobowości.

Info/Foto: UM Gorlice
Tekst: Karolinia Zych-Mosoń, mat. własne

 

 

Mądry Natalia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.