Gorlice drugim Chochołowem? Ta wizja jest coraz bardziej realna!! Wszystko dzięki  pozytywnej ocenie wniosku złożonego przez Gminę Sękowa w partnerstwie z Miastem Gorlice do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Główny Geolog Kraju skierował do dofinansowania 10 wniosków z ponad 100 złożonych.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach realizuje projekt pn. "Z kielnią i patelnią w Europie" w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Tytuł Primus Inter Pares jest najwyższym wyróżnieniem dla pracownika Jednostek Organizacyjnych Powiatu Gorlickiego mówił podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Gorlickiego starosta Karol Górski.  W ubiegłym roku tytuł ten przyznany został Renacie Stępień – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach.

środa, 17 październik 2018 15:26

Gorlice. ZST z dyplomem od Zrzeszenia Przewoźników

Napisała

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach otrzymał dyplom uznania od Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce za upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie kształcenia, rozwoju zawodowego, zdobywania wiedzy i umiejętności dotyczącej przygotowania młodzieży w pracy zawodowej w zawodzie kierowca-mechanik.

Burmistrz Bobowej informuje, że Gmina Bobowa w partnerstwie z Klastrem Energii Biała – Ropa podjęła starania o pozyskanie dofinansowania na wymianę starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na nowe kotły gazowe.

środa, 17 październik 2018 15:19

Biecz. Kolejne fundusze na remont bieckich zabytków

Napisała

Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznał Gminie Biecz dotację w wysokości 442 149 zł, która spożytkowana zostanie na adaptację piwnic Domu z Basztą dla podniesienia atrakcyjności turystycznej tego obiektu. Szacowany koszt prac wyniesie 781 000 zł.

Urząd Miejski w Gorlicach informuje, że jako członek Klastra Energii Biała-Ropa przystępuje do naboru deklaracji do nowego programu dotacji pod nazwą: Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.

W ramach realizacji projektu „Bezpieczna droga do przedszkola” dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty” zaprosiła do placówki przedstawicieli służb mundurowych - Policji oraz Straży Miejskiej.

Gorliccy policjanci ruchu drogowego brali udział w uroczystym otwarciu miasteczka rowerowego, które miało miejsce 8 października 2018 roku w Bobowej. Gospodarz miejscowości – Burmistrz Wacław Ligęza – poza policjantami ruchu drogowego, do udziału w uroczystości zaprosił m. in. Komendanta Komisariatu Policji w Bobowej – podinsp. Artura Siedlarza, Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu – p. Waldemara Olszyńskiego, samorządowców gminy Bobowa i powiatu gorlickiego, a także dyrektorów szkół podstawowych z terenu Gminy Bobowa.

środa, 10 październik 2018 14:27

Biecz. Konfederaci z LO

Napisała

W Liceum Ogólnokształcącym w Bieczu odbyły się dwudniowe warsztaty dla klasy Ic, 2c i 2ab w ramach  projektu larpowego "Zawiąż konfederację" realizowanego przez Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej i partnera projektu - Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Bieczu.

Strona 1 z 16

Pozostałe artykuły

  1. Więcej na GŁOS24
  2. EDUKACJA
  3. FINANSE I GOSPODARKA
  4. KULTURA
  5. MOTORYZACJA
  6. POLITYKA
  7. SPORT
  8. STYL ŻYCIA
  9. TURYSTYKA
  10. ZDROWIE I URODA