Mądry Natalia

Mądry Natalia

Wystawa mobilna "Naukowiej", to interaktywna opowieść o powietrzu – zarówno jego naturze, jak i znaczeniu dla człowieka. Stanowiska z interaktywnymi eksponatami inspirują do stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi.

21 marca br. /w „Dzień Wagarowicza”/ nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Wolbromiu rozpoczęli realizację niecodziennego projektu. Pierwszego Dnia Wiosny na terenie szkoły zasiali prawie 800 m2 łąki kwietnej.

19 marca br. w sali obrad Ratusza Miejskiego odbyło się uroczyste wręczenie uczniom z terenu gminy, dyplomów potwierdzających przyznanie stypendium Burmistrza Nowego Wiśnicza, w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz za I półrocze roku szkolnego 2018/2019.

Urząd Miejski w Gorlicach zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych organizowanych w ramach projektu „E – Gorliczanie. Szkolenia komputerowe dla mieszkańców Miasta Gorlice” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zaprasza na zebrania wiejskie w Borzęcie, Bulinie i na Chełmie:

Historia, muzyka, literatura, teatr i sztuka – to pięć głównych osi tematycznych najnowszej akcji przygotowanej przez… Koleje Śląskie. Śląski przewoźnik chce obchodzić 2019 rok pod znakiem kultury, szykując dla swoich podróżnych i wszystkich mieszkańców województwa kilka ciekawych niespodzianek.

Strona 1 z 757