środa, 16 styczeń 2019 17:28

W Tymbarku funkcjonariusze Straży Granicznej będą się szkolić z musztry uczniów klas mundurowych

Napisane przez Robert Nowak

W lutym br. raz w tygodniu funkcjonariusze Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu przeprowadzą szkolenia z zakresu musztry. W zajęciach w Tymbarku udział wezmą Strzelcy z pierwszych klas wojskowych i policyjnych Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

Musztra - to ćwiczenia wojskowe, które uczą, jak przyjmować postawę zasadniczą i swobodną, oddawać honory, poruszać się z bronią i bez broni, formować szyki oraz zachowywać się w szyku i poza nim. Rozróżnia się musztrę indywidualną i zespołową pieszą oraz z pojazdami (wozami bojowymi). Musztra indywidualna przygotowuje żołnierza do wystąpień służbowych oraz do działania w zespole.Musztra zespołowa przygotowuje pododdziały i oddziały do wystąpień służbowych oraz działania w szyku pieszym i z pojazdami.

W zajęciach w Tymbarku, które odbywać się będą raz w tygodniu, udział wezmą Strzelcy z pierwszych klas wojskowych i policyjnych Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

Realizacja tego tak bardzo ważnego przedsięwzięcia szkoleniowego w jednostce tymbarskiego Strzelca jest możliwa dzięki pomocy Komendanta KaOSG płk. SG Stanisława Laciugi i naczelnika Wydziału Odwodowego /Reprezentacyjnego/ KaOSG ppłk. Krzysztofa Janusa.

Robert Nowak, foto: arch. Strzelec Tymbark