Dla mieszkańców i biznesu Wyróżniony

15 grudnia otwarto zmodernizowany most w Słopnicach. Wartą blisko 5 mln zł inwestycję zrealizowano dzięki dotacji pozyskanej przez Powiat Limanowski.

15 grudnia dokonano komisyjnego zakończenia procesu odbioru zadania powiatowego pn: „Przebudowa i rozbudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1613K Zamieście - Słopnice - Zalesie w m. Słopnice wraz z dojazdami ”, realizowanego przez Powiat Limanowski w partnerstwie z Gminą Słopnice. W odbiorze końcowym inwestycji wzięli udział: Jan Więcek, członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Marek Urbański Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Adam Sołtys, wójt gminy Słopnice, Józef Wikar, Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Słopnice oraz przedstawiciele wykonawcy - Maciej Szkarłat Prezes P.D.M. LIMDROG i Bartek Gryglak – właściciel Zakładu Budowy Mostów.
W ramach modernizacji wykonano przebudowę trzech mostów (jeden w Słopnicach Dolnych, dwa w Słopnicach Górnych) z dostosowaniem ich dla ruchu ciężkiego (obciążenie do 40 ton). Zbudowano blisko 500 metrów nowych chodników (w Słopnicach Dolnych od domu handlowego LEWIATAN do zatoki autobusowej a w Słopnicach Górnych w okolicy remizy OSP). Przebudowano też1,2 kom istniejących chodników w Słopnicach Dolnych, z położeniem nawierzchni z kostki i płyt granitowych. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na dojazdach i obiektach mostowych o łącznej długości 1,3 kom oraz zamontowano oświetlenie. Na odcinku blisko 400m w Słopnicach Górnych postawiono 11 lamp oświetleniowych. Cała inwestycja pochłonęła blisko 5 mln złotych.
Przebudowa dróg i mostów była możliwa dzięki pozyskanej przez Zarząd Powiatu Limanowskiego dotacji celowej budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej w wysokości prawie 1,8 mln 7zł, partnerstwie z Gminą Słopnice, która sfinansowała wykonanie chodników i oświetlenia ulicznego za blisko 690 tys. zł. Pozostałe 2,5 mln zł zainwestował Powiat Limanowski z własnego budżetu. Wykonawcami zadania były: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o. z Limanowej oraz Zakład Budowy Mostów Gryglak Bartosz, Czachurski Andrzej s.c. z Klęczan.
Modernizacje mostów to często najdroższe inwestycje drogowe, jednak warto je planować w każdym budżecie i realizować sukcesywnie. Dobrym rozwiązaniem jest jest wspólne inwestowanie w drogi łączące różne gminy, bo łatwiej pozyskać na nie środki. Po nowych mostach w Słopnicach mogą teraz bezpiecznie jeździć nawet auta z dużym obciążeniem, co ułatwi życie zwłaszcza lokalnym przedsiębiorcom.
Marzena Gitler, foto: UG Słopnice

Marzena Gitler

Marzena Gitler

Aktualizacja: piątek, 12 styczeń 2018 15:56
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj

Pozostałe artykuły

  1. Więcej na GŁOS24
  2. EDUKACJA
  3. FINANSE I GOSPODARKA
  4. KULTURA
  5. MOTORYZACJA
  6. POLITYKA
  7. SPORT
  8. STYL ŻYCIA
  9. TURYSTYKA
  10. ZDROWIE I URODA