Powiat limanowski: 4,8 mln zł na odbudowę mostu w Świdniku Wyróżniony

11 kwietnia gościł Krakowie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński. Wizyta była okazją do wręczenia promes przyznanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla 23 małopolskich samorządów. Promesę na 4,8 mln zł odebrał również starosta Limanowski Jan Puchała. W uroczystości uczestniczył Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. 

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie starosta Limanowski Jan Puchała odebrał z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w powiecie limanowskim. Dofinansowanie w kwocie 4, 8 mln zł. zostało przyznane na realizację zadania pn.: Odbudowa obiektu mostowego JNI 35000250 w ciągu drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna – Naszacowice w km 11+397 w miejscowości Świdnik/ Owieczka wraz z umocnieniem brzegowym.

Promesa przyznana została w ramach środków budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie stanowi do 80% wartości zadania. W związku z uzyskaniem promesy powiat może teraz ogłosić przetarg, który wyłoni wykonawcę inwestycji. Planowany termin realizacji zadania to koniec listopada br. 

W rozdaniu promes uczestniczyli: oraz przedstawiciele 23 samorządów małopolski: 18 gmin i 5 powiatów. Promesy dla małopolskich samorządów opiewają w sumie na 33 mln zł.

Marzena Gitler, foto: Powiat Limanowski

Marzena Gitler

Marzena Gitler

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj

  1. Więcej na GŁOS24
  2. BIZNES
  3. STYL ŻYCIA
  4. ZDROWIE I URODA
  5. MOTORYZACJA
  6. KULTURA
  7. SPORT
  8. TURYSTYKA
  9. EDUKACJA
  10. POLITYKA