wtorek, 10 lipiec 2018 16:27

Pasierbiec z prestiżową nagrodą

Napisała

Sołectwo Pasierbiec zajęło II miejsce w konkursie "Najpiękniejsza małopolska wieś" zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. Za zdobycie II miejsca miejscowość otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania służące dalszemu rozwojowi wsi. Konkurs "Najpiękniejsza małopolska wieś" zorganizowany został przez władze wojewódzkie po raz drugi. Kandydaturę miejscowości mogły zgłaszać gminy z terenu całej Małopolski.

Konkurs miał na celu m.in. zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez takie działania jak: promowanie dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego, promowanie działań na rzecz zmiany wizerunku wsi – działań nowatorskich, innowacyjnych w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym oraz działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi, a także kształtowanie świadomości kulturowej, patriotycznej i historycznej.

Komisja oceniająca wniosek brała pod uwagę m.in.: liczbę i jakość inicjatyw wpływających na stan i utrzymanie obiektów publicznych i ich otoczenia, otwartych terenów publicznych służących lokalnej społeczności, ochronę dziedzictwa kulturowego oraz funkcjonowania małej architektury, oraz inicjatywy dotyczące estetyki posesji prywatnych. Na koniec odbyła się wizja lokalna. Przybyłej Komisji oprócz sołtys Pasierbca Marii Twaróg towarzyszyli także wójt Władysław Pazdan oraz Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego - Urszula Nowogórska.
Ostatecznie liczba przyznanych punktów przez władze Województwa Małopolskiego pozwoliła Pasierbcowi zająć wysokie II miejsce i otrzymać nagrodę wysokości 50 tys. zł, która również zostanie przeznaczona na rozwój miejscowości.

Inf. i foto: UG Limanowa

Marzena Gitler

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.