Święty Jan Paweł II też miał kolegów pochodzenia żydowskiego, z którymi w młodości chodził do szkoły w Wadowicach. Jeden z żyjących Żydów, co w czasie wojny cudem uszedł śmierci, to Kuger, z którym Jan Paweł II miał kontakty aż do swojej śmierci .

Dział: Historia

Gdzie i kiedy pierwszy raz zetknąłem się z tą rasą?

Dział: Historia

19 marca w DK „Mors” w Dębicy podczas widowiska ” Oni chcieli wolnej Polski ” – żywa lekcja historii" podsumowano konkurs „Wilczymi Śladami”, którego organizatorem była Kana Dębica. 

Dział: Dębica
Strona 1 z 126