24 maja 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Jodłówce wręczono nagrody laureatom II edycji Powiatowego Konkursu Historycznego „Rotmistrz Witold Pilecki – Bohater, dla którego nie istniały granice odwagi i poświęcenia” dla uczniów szkół podstawowych powiatu bocheńskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Dział: Bochnia

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jadownikach bierze udział w konkursie organizowanym przez firmę Nivea na plac zabaw – tzw. Podwórko Talentów.

Dział: Brzesko

16 maja 2019 w Sali Sesyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej odbyło się spotkanie podsumowujące I Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Literacko-Graficzny Szkół Podstawowych i Gimnazjum „Literatura w TIK-ach” pod Patronatem Honorowym Starosty Powiatu Suskiego, Pana Józefa Bałosa. Temat tegorocznej edycji konkursu brzmiał: „Właśnie tak widzę siebie i mój świat…”.

Organizatorem literackiego konkursu powiatowego jest Zespół Szkół imienia Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, jego pomysłodawczynie to nauczycielki języka polskiego tej szkoły, pani mgr Monika Banaś – koordynator konkursu oraz pani mgr Anna Sikora. Adresatem konkursu była młodzież, uczniowie klas: VI, VII, VIII Szkół Podstawowych oraz klasy III Gimnazjum uczący się w szkołach na terenie powiatu suskiego.

Konkurs miał na celu: propagowanie literackiej i artystycznej inwencji twórczej młodzieży; zachęcenie uczniów do rozwijania swojej wyobraźni, zdolności i zainteresowań; stworzenie możliwości do „wyrażania siebie”, swoich uczuć, emocji, przeżyć przez literaturę i sztukę; kształtowanie umiejętności komunikowania się w świecie, dzięki współczesnym technologiom cyfrowym; umiejętności opowiadania poprzez współczesne środki artystycznego wyrazu oraz wykorzystania narzędzi TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne).

Temat konkursu: „Właśnie tak widzę siebie i mój świat…” miał wyrażać relacje współczesnego młodego człowieka z otaczającym go światem, prezentować jak młody człowiek go rozumie, jak widzi ten świat własnymi oczami oraz jak widzi w nim siebie samego, jak się w nim odnajduje i realizuje? Jest to taki świat, o jakim sam twórca chciał opowiedzieć. W temacie liczyły się wyobraźnia i własne, osobiste refleksje, którymi młody artysta chciał się podzielić.

Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach, z których każdy uczestnik mógł wybrać i nadesłać tylko jedną pracę, w tylko jednej kategorii spośród następujących:

  • Komiks – wykonany w technikach określonych regulaminem, w tym w TIK,
  • Wiersz – zaszyfrowany kodem QR (Quick Response Code).

Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu prezentując własną wizję świata zdecydowanie preferowali formę tworzenia poezji szyfrowanej kodem. Wszystkie prace konkursowe opatrzone były pseudonimem – godłem autora, a dane zwycięzców i nagrodzonych, komisja konkursowa poznała po przyznaniu miejsc od I-III oraz trzech wyróżnień.

Jury konkursowe w składzie nauczycieli ZS Goetla: Monika Banaś, Anna Sikora, Beata Matusik, Dorota Polak, nagrodziło następujące osoby:

 Wyróżnienie:

  1. Katarzyna Pawowicz – uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w Kojszówce,
  2. Klaudia Skórzak – uczennica klasy III Gimnazjum w ZSP w Lachowicach,
  3. Mateusz Ryś – uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Dzieci z Fatimy w Makowie Podhalańskim.

Miejsce III:

Oliwia Liszka – uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej ZSP w Lachowicach

Miejsce II:

Krystyna Baca – uczennica klasy III Gimnazjum w ZSP w Lachowicach

Miejsce I:

Weronika Nosal - uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej.

Oceniając prace jury brało pod uwagę zgodność z tematem, poprawność językową, wartość merytoryczną: konstrukcję, środki artystyczne, stylistyczne składniowe, poprawność zaszyfrowania wiersza kodem QR, oryginalność, samodzielność, kreatywność, zainteresowanie przekazem osobistych refleksji twórcy.

            W czasie czwartkowego spotkania podsumowującego konkurs w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej spotkali się wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz drobne upominki. Nagrody i dyplomy wręczali młodzieży obecni w tym dniu z uczestnikami Goście Honorowi, sprawujący Patronat Honorowy: Pan Starosta Suski Józef Bałos, Pan Wicestarosta Zbigniew Hutniczak oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej dr inż. Sławomir Kudzia. Nagrody główne ufundował Zespół Szkół im. Walerego Goetla oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.

Organizatorzy serdecznie gratulują laureatom, wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom.

Fot. i inf.: ZSG

Dział: Sucha Beskidzka
Strona 6 z 78