5 marca Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Mszanie Dolnej zorganizował uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Wzięło w nim udział ponad 100. seniorów z terenu Gminy Mszana Dolna, Miasta Mszana Dolna oraz Gminy Niedźwiedź, dla których w restauracji „Janda” przygotowano biesiadny poczęstunek.

Dział: Limanowa

1 marca społeczność Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej uroczystą akademią uczciła Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Dział: Limanowa

Orkiestra Echo Gór z Kasinki Małej istnieje nieprzerwanie od stu lat. Pod koniec stycznia zagórzańscy muzycy otrzymali wyróżnienie w siódmej edycji Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana. O kultywowaniu tradycji i miłości zagórzan do muzyki rozmawiam z dyrygentem zespołu, Wojciechem Szczypką.

Dział: Limanowa
Strona 9 z 42