Od 1 lutego weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zwiększa kompetencje samorządów do decydowania o tym w ilu punktach, na jakich zasadach i w jakich godzinach można na ich terenie być sprzedawany alkohol. Gminy moją możliwość wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w godz. od 22 do 6 rano. Jednak ten pomysł budzi wiele kontrowersji.

Dział: Limanowa

W ramach prac nad projektem tzw. uchwały reklamowej powstała koncepcja uchwały określająca zasady sytuowania urządzeń reklamowych na terenie miasta. Przygotowana koncepcja zakłada między innymi całkowity zakaz sytuowania reklam wzdłuż istniejącej i projektowanej „Zakopianki” w pasie od 50 do 200 m od krawędzi jezdni, zgodnie z zasadami przyjętymi przez większość gmin, przez które przebiega ta jedna z najsłynniejszych polskich dróg.

Dział: Podhale