Na terenie powiatu limanowskiego w dniu 11 lipca 2017 rok punktualnie o godzinie 12.00 zawyły syreny alarmowe / sygnał ciągły trwający jedną minutę / w 74 rocznicę ludobójstwa na Wołyniu i Galicji Wschodniej.

30 czerwca 2017 r. w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbyła się LII sesja Rady Miasta. Jednym z ważniejszych punktów obrad było rozpatrzenie sprawozdań z wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta oraz udzielenie Burmistrzowi absolutorium.

2 lipca na terenie klubu sportowego LKS „Witów” w Mszana Górna odbył się LIFE OPEN DAY „Czyste powietrze w gminie Mszana Dolna” Było to niewątpliwie największe jak do tej pory tego typu wydarzenie w regionie.

środa, 05 lipiec 2017 19:29

Zagórzański weekend atrakcji

Napisał

Mocnym akcentem Gmina Mszana Dolna rozpoczęła dwudniową imprezę plenerową ZAGÓRZAŃSKIE LATO – na boisku starli się strażacy.

wtorek, 04 lipiec 2017 16:46

Ambasadorki Gminy nagrodzone

Napisał

Monika Potaczek i Marzena Żmuda – prawdziwe ambasadorki Gminy Mszana Dolna – zostały nagrodzone za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w ciągu roku 2016. Wyróżnienie wraz z nagrodą pieniężną odebrały z rąk Bolesława Żaby, Wójta Gminy Mszana Dolna, 28 czerwca b.r. podczas sesji Rady Gminy. Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów propagatorkom kultury ludowej złożyły panie: Aleksandra Kania – Przewodnicząca Rady Gminy i Katarzyna Szybiak – Zastępca Wójta.

poniedziałek, 03 lipiec 2017 19:20

Nauka się opłaca i to dosłownie

Napisał

W dniu 28 czerwca uczniom placówek oświatowych z terenu Gminy Mszana Dolna wręczono wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w nauce. O Stypendium Wójta Gminy ubiegało się 38 uczniów.

Przy przyznawaniu nagród pod uwagę brane były uzyskane w roku szkolnym 2015/2016 szczególne osiągnięcia edukacyjne oraz stopnie na świadectwie szkolnym, z uwzględnieniem oceny z zachowania.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Mszana.

Gmina Mszana Dolna

Gospodarzami spotkania byli Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego: Jan Puchała Starosta Limanowski oraz Józef Tomal Starosta Myślenicki, którzy uroczyście otworzyli konwent i przywitali zebranych gości.

czwartek, 29 czerwiec 2017 18:47

Powierzenie stanowisk dyrektorom szkół

Napisał

23 czerwca 2017r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się powierzenie stanowisk dla limanowskich dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. Stanowiska przekazywali Jan Puchała Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga Wicestarosta, Agata Zięba Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego oraz Artur Krzak dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu.

20 czerwca 2017 r. dokonano oddania do użytkowania przebudowanego odcinka drogi powiatowej w miejscowości Świdnik w gminie Łukowica, wykonanego w ramach zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Siekierczyna-Naszacowice w miejscowości Świdnik wraz z przebudową rowu melioracyjnego na działce ew. nr 41 w Świdniku” zrealizowanego dzięki pozyskanym środkom unijnym w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddział. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Strona 44 z 46
  1. Więcej na GŁOS24
  2. BIZNES
  3. STYL ŻYCIA
  4. ZDROWIE I URODA
  5. MOTORYZACJA
  6. KULTURA
  7. SPORT
  8. TURYSTYKA
  9. EDUKACJA
  10. POLITYKA