wtorek, 23 kwiecień 2019 12:52

Radni na inspekcji „powiatówek”

Napisał

W poniedziałek 15 kwietnia 2019 r. radni Rady Powiatu Miechowskiego udali się w teren, w celu weryfikacji bieżącego stanu dróg powiatowych i wykonanych w ostatnim czasie inwestycji drogowych. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Roman Suchoń przedstawił zakres przewidzianych robót w bieżącym roku i mówił także o planach na kolejne lata.

Pierwszym przystankiem na trasie objazdu była droga 1217K Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło. W tym pasie planowana jest inwestycja polegająca na budowie nowego odcinka drogi (od DK Nr 7 do drogi powiatowej w miejscowości Wielka Wieś), długości około 1,815 km. Będzie to tzw. obwodnica Książa Wielkiego przewidziana do realizacji w związku z planowaną budową nowej trasy S7. Będzie również realizowana przebudowa powyższej drogi na odcinku Wielka Wieś – Książ Mały – Moczydło o dł. około 7,733 km.

 Zadanie to realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i jest rozłożone na 3 lata. Całkowity koszt jego realizacji wynosi 13 585 899 zł. W poprzednim roku wydano na ten cel 1 701 293 zł, z czego pozyskane dofinansowanie z RPO wyniosło 835 052 zł. Do tej kwoty powiat miechowski dołożył 442 834 zł, a gmina Książ Wielki – 423 406 zł. W bieżącym 2019 roku  inwestycja ma pochłonąć w sumie 6 068 011 zł, w tym: dofinansowanie – 3 217 791 zł, powiat i gmina Książ Wielki – po 1 425 110 zł. Zaś w przyszłym 2020 roku inwestycja pociągnie za sobą wydatek rzędu 5 696 426 zł, w tym: dofinansowanie – 2 642 109 zł, powiat  - 1 879 607 zł, gmina Książ Wielki – 1 174 709 zł.

Kolejną drogą powiatową, łączącą gminy Książ Wielki i Kozłów, przewidzianą do gruntownego remontu jest ciąg komunikacyjny od Książa Wielkiego, przez Mianocice, Rzędowice, do Przybysławic. Zadanie to podzielone zostało na dwa etapy. Pierwszy z nich Chrapy – Przybysławice, znajduje się na ostatecznej liście zadań o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, z zaplanowaną realizacja w 2019 roku. Przewidziana wartość tego zadania opiewa na kwotę 4 578 693 zł, z czego dofinansowanie – 2 282 096, udział powiatu i gminy Kozłów – po 1 148 298 zł.

Z kolei II etap remontu drogi Mianocice - Rzędowice – Książ Wielki będzie elementem wniosku złożonego w wiosennym naborze do Funduszu Dróg Samorządowych, z planowaną realizacją w latach 2019-2020. W tym przypadku przewidywana wartość inwestycji to 5 081 476 zł, w tym: w 2019 r. - 2 717 880 zł (dof. 1 358 065, wkład powiatu i gminy Książ Wielki – po 679 907 zł); 2020 r. - 2 363 596 zł (dof. 1 180 923 zł, powiat i gmina Książ Wielki – po 591 336 zł. Inwestycja objęta będzie wnioskiem w naborze w kwietniu 2019 r., a jego planowana realizacja w 2020 roku.

Radni powiatu miechowskiego udali się z gminy Kozłów w kierunku Kapuścianej Stolicy Polski. Przejechali się wyremontowanym fragmentem drogi powiatowej 1180 K Kozłów – Kępie Charsznica w miejscowości Przysieka. Inwestycja ta zrealizowana została w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w roku 2018 za łączną kwotę 1 572 344 zł (dof. 900 tys. zł, powiat i gmina Kozłów dołożyły po 336 172 zł).

Trudy jazdy dawały się radnym we znaki zwłaszcza na odcinku drogi powiatowej 1184K relacji Uniejów Kolonia – Pstroszyce II. By w przyszłości wyremontować ten pas, w tym roku planowana jest do zlecenia dokumentacja projektowa, co ma kosztować w sumie 96tys. zł (po 43 tys. powiat i gmina Miechów). Na tę chwilę przewidywany w 2020 roku koszt robót na tym odcinku wynosi 3 mln zł. W nie najlepszym stanie jest także droga powiatowa w gminie Miechów, w miejscowości Falniów do drogi wojewódzkiej 783. Remont tej drogi również może sięgać kwoty 3 mln zł. By przygotować zadanie do realizacji, planuje się opracować mapę do celów projektowych (10 tys. zł) oraz zlecić dokumentację projektową (80 tys. zł).

Radni zapoznali się z ubiegłoroczną inwestycją tj. przebudową drogi Czaple Małe – DK 7 – Szczepanowice przez wieś, na odcinku od skrzyżowania z drogą 1172 Czaple Małe – Czaple Wielkie. Ta droga przebudowana została w 2018 roku w ramach programu „Rozwój Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Inwestycja kosztowała 6 383 458 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 2 687 930 zł, udział powiatu – 1 908 474, udział gminy Gołcza – 1 787 054 zł

Ostatnim przystankiem radnych był most w Przesławicach, którego stan techniczny od dłuższego czasu kwestionował Powiatowy Nadzór Budowlany. Odbudowa mostu po rozstrzygniętym już przetargu ma kosztować 729 579 zł. Jeszcze jeden most w powiecie miechowskim będzie w tym roku zmodernizowany. Będzie to obiekt w Wierzbicy w gminie Kozłów. Koszt poprzetargowy zadania wynosi 85 369 zł. Przebudowa wspomnianych mostów realizowana będzie całkowicie ze środków własnych powiatu miechowskiego.

 

 

Inf. i fot. Starostwo Powiatowe Miechów

 

Mirosław Haładyj

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.