poniedziałek, 20 maj 2019 13:14

Miechów. Podpisano umowę na Rewitalizację Parku Miejskiego

Napisał

Pod koniec kwietnia 2019 r. odbyło się podpisanie umowy realizację zadania częściowego w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie”.

Inwestycja współfinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych).

W imieniu samorządu Miechowa umowę podpisał Burmistrz Gminy i Miasta Miechów - Dariusz Marczewski przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Doroty Maciaszek. Ze strony wykonawcy dokument podpisali: Wiceprezes Zarządu – Paweł Karpiński i Prokurent Tomasz Adamczyk reprezentujący Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A. Wartość robót na którą opiewa umowa to  kwota 19 959 910,55 zł brutto.

Podpisanie umowy odbyło się w altanie Parku Miejskiego w obecności Radnych Rady Miejskiej w Miechowie oraz pracowników UGIM.

Zakres robót realizowanego zadania częściowego nr 1 obejmować będzie:

 1. Prace geodezyjne, roboty ziemne, zagęszczanie podłoża, wywóz ziemi i gruzu.
 2. Przebudowę istniejących i budowę nowych ścieżek parkowych o nawierzchniach ze szlachetnej kostki brukowej płukanej stylizowanej na naturalny granit.
 3. Montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stoły biesiadne, rzeźby terenowe, fontanny, tablice informacyjne).
 4. Podniesienie poziomu wyspy parkowej celem umocnienia i stabilizacji gruntu, odbudowę drewnianego mostu na wyspę parkową.
 5. Budowę ogrodzonych boisk do tenisa o nawierzchni syntetycznej oraz strefy ćwiczeń oraz budowę trybun dwurzędowych.
 6. Montaż standaryzowanych urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie otwartym, ogólnodostępnym w zachodniej części parku.
 7. Budowę pergoli parkowych zlokalizowanych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych oraz przy placu centralnym.
 8. Budowę systemu fontann tradycyjnych zlokalizowanych przy głównym trakcie spacerowym oraz fontann przy placu centralnym sterowanych za pomocą urządzeń elektrycznych z możliwością organizacji widowisk wodno-świetlnych.
 9. Demontaż, wymianę i naprawę uszkodzonych elementów drewnianych wraz z impregnacją.
 10. Rozebranie istniejącego ogrodzenia i budowę nowego ogrodzenia murowanego
 11. Montaż samoczyszczących toalet parkowych podłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej wraz z pomieszczeniem dla matki z dzieckiem
 12. Nasadzenia roślin wieloletnich odpornych na szkodliwe warunki, odpornych na zanieczyszczenia drogowe oraz zasolenie.
 13. Rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej i wodno-kanalizacyjnej z przyłączami. Rozbudowę instalacji elektroenergetycznej i przebudowę oświetlenia.

W tym samym dniu podpisano  również umowę na Zadanie nr 3 - „Przebudowę domu ogrodnika w ramach Rewitalizacji Parku Miejskiego w Miechowie”. Umowa obejmuje zmianę elewacji istniejącego budynku mieszkalnego, odtworzenie gzymsów, wymiana stolarki okiennej, demontaż istniejącego i wykonanie nowego pokrycia dachowego, przemurowanie kominów. Zbudowana zostanie również wiata gospodarcza oraz wykonane zostanie utwardzeń terenu wokół domu ogrodnika pod dojazdy, a także rekultywacja trawników przy budynku oraz wykonanie ogrodzenia z siatki.

Wykonawcą robót będzie Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych z Orłowa. Inspektor nadzoru Inwestorskiego: Kompleksowe Usługi Inwestycyjne PROGRES Kielce Wartość robót brutto: 424 350,00 zł.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego sprawuje firma: Kompleksowe Usługi Inwestycyjne PROGRES Monika Płeszka, os. Na Stoku 50/19, 25-437 Kielce.

Więcej zdjęć w galerii.

 

UMiG Miechów

Mirosław Haładyj

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.