Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Charsznica Wyróżniony

Gmina Charsznica przystąpiła do programów ekologicznych polegających na wymianie źródeł ciepła, informacji udziela Gmina Charsznica, tel.: 41/ 38 36 162. Oto szczegóły programu:

Kwoty dofinasowania - GAZ
- 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie energetycznej,
- 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10-15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie energetycznej,
- 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15-20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie energetycznej,
- 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie. Maksymalna wielkość dofinansowania
wynosi:  nie więcej niż 8 000 zł /kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego,
W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalację wewnętrzną niezbędna do prawidłowego funkcjonowanie urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:
- maksymalnie do 6 000 zł w przypadku budynku jednorodzinnego,

Kwoty dofinasowania - WĘGIEL
- 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie)
wyznaczonej w ocenie energetycznej,
- 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10-15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie energetycznej,
- 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15-20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie energetycznej,
- 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie.
Maksymalna wielkość dofinansowania wynosi: nie więcej niż 8 000 zł /kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego
W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalację wewnętrzną niezbędna do prawidłowego funkcjonowanie
urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:
? maksymalnie do 1 000 zł w przypadku budynku jednorodzinnego.

Warunki:
- Koszty kwalifikowane
Wymiana starych, nieekologicznych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe źródło ciepła na paliwo gazowe lub
biomasę/Węgiel (ekogroszek)*:
• demontaż starego źródła ciepła, w tym prace związane z jego
likwidacją;
• zakup i montaż nowego źródła ciepła, armatury, osprzętu;
• wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. W ramach przykładowego katalogu wydatków mieszczą się m.in.: grzejniki, wkłady kominowe. Zakres koniecznych do przeprowadzenia inwestycji będzie wynikał z przeprowadzonej oceny energetycznej. W zakresie limitu środków na instalacje wewnętrzną mieści się również dokumentacja projektowa.

- Dokumenty realizacji inwestycji
• Kserokopii zapłaconych faktur i/lub rachunków, (oryginał do wglądu), UWAGA: OSOBNO PIEC, OSOBNO INSTALACJA.
• Dokument potwierdzający zapłatę za faktury i/lub rachunki
• Kosztorys podwykonawczy/dokument potwierdzony przez Wykonawcę i Inwestora zawierające kalkulację poniesionych kosztów
• Sporządzony i zatwierdzony przez Wykonawcą dokonującego wymiany systemu ogrzewania protokół odbioru technicznego lub zaświadczenie.
• Kserokopie dokumentów zawierających dane techniczne zainstalowanego Nowego źródła ciepła
• W przypadku, jeśli prawo tego wymaga- dokumentacje ze stosownymi decyzjami zezwoleniami
• Potwierdzenie likwidacji Starego źródła ciepła (protokół likwidacji, karta przekazania odpadu, potwierdzenie złomowania).
• Kserokopię warunków technicznych na dostawę gazu wydaną przez zakład gazowniczy lub kserokopię umowy sprzedaży gazu (dotyczy pieców gazowych).

GAZ
1. Realizacja projektu 1:
„Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica” przyczyni się do redukcji:
 CO2 o 63,18%
 PM10 o 99,96%
 PM2,5 o 99,91 %

WĘGIEL
2. Realizacja projektu 2:
„Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica” przyczyni się do redukcji:
 CO2 o 31,03%,
 PM10 o 95,83%
 PM2,5 o 90,59 %

Projekt realizowany w ramach:
1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa 4, Regionalna polityki energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powierza,
Podziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji SPR.
2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4, Regionalna
polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powierza, Podziałanie 4.4.3. Obniżenie
poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)- SPR
.

Mądry Natalia

Mądry Natalia

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj

Pozostałe artykuły

  1. Więcej na GŁOS24
  2. EDUKACJA
  3. FINANSE I GOSPODARKA
  4. KULTURA
  5. MOTORYZACJA
  6. POLITYKA
  7. SPORT
  8. STYL ŻYCIA
  9. TURYSTYKA
  10. ZDROWIE I URODA