Polskie Koleje Linowe SA (PKL), której właścicielem jest pośrednio fundusz inwestycji infrastrukturalnych Polskiego Funduszu Rozwoju SA (PFR) zaprezentował strategię rozwoju i wieloletni program inwestycyjny spółki o wartości ponad 400 mln zł. Inwestycje służą unowocześnieniu i rozwojowi infrastruktury w połączeniu z komplementarną obsługa hotelarsko-gastronomiczną, w szczególności w regionie Zakopanego, Palenicy, czy Krynicy. PKL planuje także realizację znaczących inwestycji w zupełnie nowych lokalizacjach m.in. w Solinie w Bieszczadach. Program inwestycyjny ma na celu zwiększenie atrakcyjności, dostępności i bezpieczeństwa infrastruktury turystycznej polskich gór oraz innych lokalizacji turystycznych w Polsce. Strategia ma na celu zrównoważony rozwój, zapewniający równowagę pomiędzy zachowaniem naturalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych, a dostępnością infrastruktury z korzyścią dla turystów oraz dla lokalnych społeczności i samorządów.

Dział: Podhale

13 maja 2019 roku odbył się odbiór zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Widnica wraz z przyłączami.

Dział: Miechów

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje o podpisaniu umowy na „Rozbudowę ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej”

Dział: Bielsko-Biała
Strona 1 z 8