13 maja 2019 roku odbył się odbiór zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Widnica wraz z przyłączami.

Dział: Miechów

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje o podpisaniu umowy na „Rozbudowę ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej”

Dział: Bielsko-Biała

Trwają prace polegające na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupice.

Dział: Miechów
Strona 1 z 8