13 maja 2019 roku odbył się odbiór zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Widnica wraz z przyłączami.

Dział: Miechów

Obecnie AQUA S.A. realizuje kolejny - trzeci Projekt dotowany z Funduszu Spójności pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała”. Jest to kontynuacja poprzednich projektów, a jej celem jest dokończenie wyposażenia aglomeracji Bielsko-Biała w system odbioru ścieków sanitarnych. Umowę o dofinansowanie przedmiotowego Projektu AQUA S.A. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 14 listopada 2017 roku, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, w którym AQUA uplasowała się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

Dział: Bielsko-Biała

Ponad 1,8 mln dotacji unijnej otrzyma Gmina Miechów na realizację zadań wodno – kanalizacyjnych.

Dział: Miechów
Strona 1 z 2