Mielec: Zaproszenie dla seniorów Wyróżniony

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu informuje, że w związku z poszerzeniem zakresu działalności istnieje możliwość składania podań o przyjęcie do warsztatu.

Uczestnikiem WTZ może zostać osoba niepełnosprawna z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz z wpisanym w orzeczeniu wskazaniem do terapii zajęciowej. Zajęcia odbywać się będą w filii WTZ przy ulicy Ks. Sitki 5.

Dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej:
- kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
- podanie o przyjęcie do kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu działa od 1994 roku w obiekcie znajdującym się przy ulicy Kocjana 15. Jest to jednostka organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. Jako placówka pobytu dziennego WTZ prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym.

W ramach rehabilitacji zawodowej uczestnicy mają możliwość pozyskania lub przywrócenia umiejętności, które mogą być pomocne w podjęciu zatrudnienia w warunkach chronionych. Terapia prowadzona w warsztacie oparta jest o Indywidualne Programy Rehabilitacji, które dla każdego uczestnika opracowuje Rada Programowa.

Rehabilitacja społeczna ma na celu rozwinięcie zaradności osobistej, samodzielności społecznej, umiejętności pracy w grupie, odpowiedzialności, tolerancji, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Uczestnicy biorą udział w spotkaniach integracyjnych w kraju i za granicą. Indywidualne Programy Rehabilitacji uwzględniają aktualny stan psychofizyczny uczestników, ich zainteresowania, umiejętności i zdolności.

Wszelkich informacji dotyczących uczestnictwa udzielać będzie Robert Kośla – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu.
Numery telefonów kontaktowych:
17-585-25-80
602 398 613
Istnieje możliwość zapoznania się z działalnością prowadzoną przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy ulicy Kocjana 15 w Mielcu.

inf. UM Mielec

 

Marzena Gitler

Marzena Gitler

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj

Pozostałe artykuły

  1. Więcej na GŁOS24
  2. EDUKACJA
  3. FINANSE I GOSPODARKA
  4. KULTURA
  5. MOTORYZACJA
  6. POLITYKA
  7. SPORT
  8. STYL ŻYCIA
  9. TURYSTYKA
  10. ZDROWIE I URODA