Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach oraz Starosta Wadowicki serdecznie zapraszają na bezpłatne badania i konsultacje lekarzy specjalistów ZZOZ w Wadowicach (ul. Karmelicka 5).

Dział: Wadowice

9 czerwca br. Fundacja Vital Dbam o Zdrowie organizuje badania i konsultacje dla mieszkańców gmin: Jerzmanowice - Przeginia, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki, Michałowice, Iwanowice, Sułoszowa, Skała, Olkusz oraz Krzeszowice.

27 kwietnia mali artyści ze szkół podstawowych gminy Budzów spotkali się w Jachówce na XIII Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Szkolnych. Organizatorami Przeglądu była Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów i Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Przegląd teatrów miał charakter konkursowy i przebiegał pod hasłem „Warto pomagać innym”.

Dział: Sucha Beskidzka
Strona 5 z 16