Od 24 do 26 sierpnia 2017 roku, w godzinach od 10.00 do 15.00, zapraszamy dzieci wraz z rodzicami i opiekunami oraz młodzież naszego miasta na VII Festyn Profilaktyczny (czwartek i piątek) oraz na Piknik Rodzinny (sobota). Wydarzenia są organizowane przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego na terenie Domu Żołnierza w Bielsku-Białej, ul. Władysława Broniewskiego 27.

Dział: Bielsko-Biała

Fascynacja bronią palną, porzucenie przez dziewczynę, brak porozumienia z rodzicami, skutki zażywania tzw. dopalaczy, wyładowywanie agresji na rówieśnikach i bezsensowna śmierć niewinnych ludzi - to osnowa spektaklu teatralnego o charakterze profilaktycznym pt. „Mocarz” , którego premiera odbyła się 14 czerwca br. w Kazimierskim Ośrodku Kultury.

Dział: Proszowice

Zapoznaniu z zasadami działań na terenie szkoły w sytuacji kryzysu związanego ze śmiercią samobójczą i naturalną, z procedurami reagowania w odniesieniu do dziecka krzywdzonego oraz z rolą szkoły w profilaktyce i wspieraniu zdrowia psychicznego uczniów poświęcona była 5 czerwca konferencja zorganizowana w bieruńskiej Jutrzence przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach.

Strona 15 z 16