Fascynacja bronią palną, porzucenie przez dziewczynę, brak porozumienia z rodzicami, skutki zażywania tzw. dopalaczy, wyładowywanie agresji na rówieśnikach i bezsensowna śmierć niewinnych ludzi - to osnowa spektaklu teatralnego o charakterze profilaktycznym pt. „Mocarz” , którego premiera odbyła się 14 czerwca br. w Kazimierskim Ośrodku Kultury.

Dział: Proszowice

Zapoznaniu z zasadami działań na terenie szkoły w sytuacji kryzysu związanego ze śmiercią samobójczą i naturalną, z procedurami reagowania w odniesieniu do dziecka krzywdzonego oraz z rolą szkoły w profilaktyce i wspieraniu zdrowia psychicznego uczniów poświęcona była 5 czerwca konferencja zorganizowana w bieruńskiej Jutrzence przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach.

W ramach tegorocznych obchodów XV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki w dniu 30.05.2017r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej pod patronatem Starosty Kazimierskiego odbyła się konferencja p.n „ Rodzina Twój bezpieczny świat”. Organizatorami konferencji byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Kazimierzy Wielkiej, Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej oraz Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Kazimierzy Wielkiej. W roku bieżącym do organizacji tej konferencji przyłączył się również Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Dział: Proszowice
Strona 15 z 15