poniedziałek, 31 grudzień 2018 19:15

Priorytety myślenickiego powiatu

Napisała

Rada Powiatu Myślenickiego przyjęła uchwałę budżetową na 2019 rok

- Ten budżet to kontynuacja polityki rozwoju, którą Powiat skutecznie prowadzi od wielu już lat. Edukacja, zdrowie, bezpieczne i nowoczesne drogi oraz polityka społeczna to nadal priorytety Powiatu – mówił w czasie ostatniej sesji starosta Józef Tomal. Dochody Powiatu w roku 2019 wynoszą ponad 122,4 mln złotych, z kolei wydatki zaplanowane są na poziomie ponad 128,4 mln. - Mimo deficytu Powiat jest w dobrej kondycji finansowej dzięki oszczędnej polityce w poprzednich latach i aktywności w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł finansowania ważnych zadań – tłumaczył starosta.

Najwięcej Powiat wyda na oświatę i szkolnictwo ponadpodstawowe - zaplanowana kwota blisko 45,8 mln złotych to prawie 36% całego budżetu. Najważniejsze inwestycje, związane głównie z reformą szkolnictwa, to przede wszystkim: poszerzenie istniejącej bazy dydaktycznej oraz wyposażenie nowego budynku przy Zespole Szkół w Myślenicach oraz rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach. Kontynuowane będą też projekty unijne w zakresie Centrów Kompetencji Zawodowych w Myślenicach i Dobczycach oraz Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

– Warunki nauki i rozwoju naszej młodzieży są dla nas bardzo ważne. To ona kiedyś zdecyduje o kształcie powiatu, o warunkach pracy i życia. Dlatego staramy się inwestować we wszystkie szkoły prowadzone przez Powiat. Warto zaznaczyć, że na drogi publiczne zaplanowano w 2019 roku ponad 21,6 mln złotych, w tym na inwestycje ponad 15, 6 mln złotych. Lepsze i bezpieczniejsze drogi przekładają się na lepszą jakość życia wszystkich mieszkańców. To łatwiejsza droga do pracy i do szkoły, sprawniejszy transport towarów, mniej wypadków i uszkodzeń pojazdów - – mówi wicestarosta Andrzej Pułka.
Do największych inwestycji należeć będzie kontynuacja rozpoczętego w tym roku zadania dotyczącego przebudowy ulic: J. Piłsudskiego, Zdrojowej, prowadzącej przez Osieczany do ronda L. Kaczyńskiego oraz mostów na Zarabiu i w Osieczanach. W planie inwestycji drogowych na rok 2019 przewidziano również przebudowę mostów na drodze Jasienica - Sułkowice oraz dróg w miejscowościach: Krzyszkowice i Siepraw.

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie blisko 3,8 mln złotych. Jak podkreślił Starosta Józef Tomal od lat realizowana jest kompleksowa modernizacja oddziałów w szpitalu powiatowym. W przyszłym roku kontynuowane będą zadania dotyczące modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatorni, Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej oraz modernizacji pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej SPZOZ w Myślenicach wraz z zakupem sprzętu
i aparatury medycznej. Na dofinansowanie tych inwestycji i zakupu sprzętu medycznego oraz realizację projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej zabezpieczone zostały środki w wysokości ponad 2,7 mln złotych.

Kolejną sferą działań samorządu powiatowego, na którą zostaną przeznaczone wysokie środki finansowe jest polityka społeczna. Koszt realizacji zadań w tym obszarze to blisko 18 mln złotych. Powiat prowadzi trzy Domy Pomocy Społecznej oraz finansuje funkcjonowanie trzech Środowiskowych Domów Samopomocy i dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także wspiera rodziny zastępcze na terenie powiatu Myślenickiego. Kontynuowane będą również programy : "Fenix II - Na Skrzydłach Aktywności" realizowany przez PCPR w Myślenicach oraz „Interwencja Kryzysowa w Myślenicach. Nadzieja - Pomoc - Zmiana Całą Dobę” realizowany przez OIKiP w Myślenicach.

Powiat będzie dalej prowadził projekty: geodezyjny "E - usługi w informacji przestrzennej" oraz w zakresie scalania gruntów we wsi Krzeczów.

W budżecie zostały także zaplanowane środki w wysokości 130 tys. złotych na dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu myślenickiego.

Info/Foto: Starostwo Powiatowe w Myślenicach/WPSiFE

Mądry Natalia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.