czwartek, 10 styczeń 2019 11:50

Powiat myślenicki: W tych gminach śmieci będą droższe!

Napisał

Nowy rok – nowe ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Ile zapłacą mieszkańcy powiatu myślenickiego?

W tych gminach będzie drożej

Niestety, spore podwyżki pojawiły się w gminie Dobczyce. Na grudniowej sesji Rada Miejska uchwaliła nowe stawki i nowe zasady funkcjonowania systemu. Teraz opłaty będą pobierane od ilości osób zamieszkujących nieruchomość, a nie jak wcześniej – od gospodarstwa domowego. Na terenach wiejskich wysokość opłaty za śmieci segregowane wynosi 14 zł od osoby, natomiast w mieście – 20 zł od osoby. Cena odbioru i zagospodarowania odpadów niesegregowanych jest jednakowa zarówno w mieście, jak i na wsi, i wynosi 35 zł od osoby.

Nie jesteśmy odosobnieni, z problemem wzrostu cen za odbiór odpadów borykają się wszystkie gminy, gdzie podobnie jak u nas, kończące się umowy wymusiły ogłoszenie nowych przetargów – wyjaśnia Urząd Gminy i Miasta Dobczyce. – Tak wysokie stawki budzą zdziwienie w całym kraju i są podyktowane wieloma czynnikami. Jednym z nich jest wzrost opłaty środowiskowej za składowanie i magazynowanie odpadów (tzw. opłata marszałkowska), która od lat sukcesywnie rośnie, w 2018 r. wynosząc 140 zł za tonę odpadów, w 2019 r. – 170 zł, a w 2020 już 270 zł. Te koszty firmy śmieciowe zawarły w stawkach jakie zaoferowały w przetargu. Dla porównania, w Gminie Dobczyce zebrano w ubiegłych latach średnio 3 300 ton odpadów rocznie. Przyjmując taką wartość, w przeciągu dwóch lat samo ich składowanie wygeneruje koszt prawie 1,5 miliona zł. Odpadów natomiast z roku na rok przybywa – informują urzędnicy.

Jak dodają, wzrost cen wiąże się również ze wzrostem stałych kosztów, które ponoszą wykonawcy (tj. wynagrodzenia dla pracowników, wyższe ceny prądu i paliwa, wzrost cen transportu).

Na koszty funkcjonowania systemu mają też wpływ zmiany w ustawie o odpadach, które nakładają nowe obowiązki na firmy gospodarujące odpadami, co pociąga za sobą dodatkowe koszty. Przy takich czynnikach niemożliwe było utrzymanie stawek na poziomie z 2014 roku – podaje UGiM Dobczyce.

Nową cenę za odbiór i gospodarowanie odpadami zapłacą też mieszkańcy gminy Sułkowice – o 1 zł podrożał odbiór śmieci segregowanych i o 2 zł – tych odbieranych w sposób nieselektywny. Odpowiednio wyniosą więc one 10 zł od osoby i 20 zł od osoby.

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy podyktowana jest faktem, iż obowiązujące stawki są niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – informuje Urząd Miejski w Sułkowicach.

Z kolei mieszkańcy gminy Tokarnia zapłacą teraz 11,5 zł od osoby miesięcznie za odpady segregowane (dotąd płacili 8,8 zł) i 23 zł za niesegregowane.

Cenę wyliczono na podstawie cen z przetargu. Wzięto pod uwagę 7650 osób ujętych w naszym systemie, tzw. „śmieciowym” oraz 151 domków letniskowych, a także uwzględniając (zgodnie z ustawowymi wytycznymi) koszty administracyjne utrzymania systemu, który musi się bilansować – wpływy od mieszkańców powinny pokrywać koszty funkcjonowania systemu – wyjaśniają pracownicy UG Tokarnia.

W gminie Pcim z kolei w tym roku stawki wyniosą 9,5 zł od osoby na miesiąc za śmieci zbierane w sposób selektywny (wcześniej było 7,9 zł) oraz 19 zł miesięcznie za osobę za odpady niesegregowane (wcześniej mieszkańcy płacili 15,8 zł).

Więcej zapłacą także mieszkańcy gminy Lubień. Gospodarstwa liczące do 5 osób będzie obowiązywała stawka 13 zł miesięcznie od osoby za śmieci segregowane – to o 5 zł więcej niż poprzednio. W większych gospodarstwach obowiązywać będzie ryczałt 68 zł na miesiąc. Z kolei za opłaty niesegregowane mieszkańcy zapłacą odpowiednio 26 zł za osobę lub 136 zł ryczałtu.

 

W Myślenicach i Sieprawiu ceny się nie zmieniły

Nie zmieni się natomiast opłata w gminie Siepraw. Za odpady odbierane w sposób selektywny mieszkańcy zapłacą 12 zł od gospodarstw jednoosobowych, 23 zł – dwuosobowych, 32 zł – 3 osoby, 37 zł – 4 osoby, 41 zł – 5 osób, 53 zł – 6 osób, 57 zł – 7 osób, 60 zł – 8 osób, 64 zł – 9 osób, 67 zł – 10 osób. Przy niesegregowanych są to stawki na poziomie 21 zł od gospodarstwa jednoosobowego, 39 zł – od dwuosobowego, 54 zł – od 3 osób itd.

Również w gminie Myślenice stawki pozostają na tym samym poziomie co w zeszłym roku. Jest to 9,9 zł od osoby za śmieci segregowane i 19,8 zł za niesegregowane.

 

W Wiśniowej i Raciechowicach dopiero podejmą decyzję

W gminie Raciechowice podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie oraz ustalenie stawki tej opłaty zaplanowano na sesję 10 stycznia, na godzinę 15:00 [w chwili wydania tego numeru „Głosu Myślenickiego” decyzja nie została jeszcze podjęta].

Wysokość stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami na sesji 14 stycznia 2019 ustalać będą też radni gminy Wiśniowa.

 

Czy wiesz, że...

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w całej Polsce zmieniły się zasady wyboru firm odbierających odpady, a tym sam także – ceny, jakie płacili mieszkańcy.

Wprowadzone zmiany mają usprawnić system gospodarowania odpadami w gminach. W jaki sposób?

Po pierwsze ma to wzmocnić kontrolę gmin nad „systemem śmieciowym” i nadzór nad firmami dobierającymi odpady komunalne, jednocześnie zapobiegając nielegalnym praktykom. Konieczne jest oddzielne ogłaszanie i przeprowadzanie przetargu na odbiór i przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Po drugie – uniemożliwić ryczałtowe rozliczania się pomiędzy gminą a podmiotem odbierającym odpady komunalne np. przez określenie płatności przez gminy za odbiór odpadów wyłącznie w odniesieniu do masy odpadów przekazanych do przetwarzania. Po trzecie – zachęcić mieszkańców do segregacji.

Ustawa zobowiązała gminy do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, a właścicieli poszczególnych nieruchomości – do ponoszenia kosztów funkcjonowania całego systemu. W związku z tym gmina nie może dopłacać do systemu, ani na nim zarabiać.

Anna Piątkowska-Borek

Anna Piątkowska-Borek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.