Nagrody dla sułkowickich druhów Wyróżniony

Jak co roku burmistrz Gminy Sułkowice, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Sułkowicach Piotr Pułka wręczył 8 stycznia w Starej Szkole w Sułkowicach wyróżniającym się strażakom z Gminy Sułkowice dyplomy i nagrody, gratulując i dziękując im w obecności prezesów i naczelników poszczególnych OSP. Wszystkie pięć jednostek z Gminy Sułkowice otrzymało sprzęt ratowniczy w postaci zestawów PSP R1 zakupiony z dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Burmistrz przez pośrednictwo prezesów OSP Biertowice, Harbutowice Krzywaczka, Rudnik i Sułkowice dziękował wszystkim strażakom za zeszłoroczną służbę, mówił o tym, że są wzywani nie tylko do pożarów i wypadków oraz zabezpieczenia różnych imprez, ale są coraz częściej potrzebni do bardzo nietypowych zdarzeń np. łapania sowy w hali sportowej lub do likwidacji gniazd os i szerszeni. Życzył druhom wszelkiej pomyślności – i w życiu osobistym i w zawodowym, by wszystkim spełniły się plany i pomysły w nowym roku.
Wyróżnienia za rok 2017 otrzymali: druhny OSP w Harbutowicach: Maria Ptak i Barbara Horwat; druhny OSP w Krzywaczce Natalia Łabuz i Anna Biedka, druhowie OSP w Sułkowicach: Szymon Latoń oraz Tomasz Stręk; OSP w Biertowicach: Sławomir Turek i Rafał Szuba oraz OSP w Rudniku: Józef Powroźnik i Piotr Bylica.
W spotkaniu uczestniczył st. kpt. Marek Moskal - Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach. Na jego ręce burmistrz oraz strażacy dziękowali za wszelką pomoc i życzliwość, jaką gminnym OSP okazuje szefostwo KPP.
Rafał Kurek, Adam Golonka dziękowali w imieniu straży burmistrzowi oraz jak to określili ich „aniołowi stróżowi” – Jakubowi Światłoniowi (sekretarzowi Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Sułkowicach) za ciągłe doposażanie jednostek, troskę i dbałość o nie. Z przykrością zauważyli, że wyposażenia jest coraz więcej, ale coraz częściej brakuje chętnych do działania w straży. Tym bardziej takie podziękowania ze strony władz są motywujące i mobilizujące.
Gratulacje odbyły się w obecności wiceprezesa Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Sułkowicach Adama Golonki, członka prezydium zarządu Jana Hodurka, skarbnika Pawła Śliwy, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Sułkowicach Rafała Kurka oraz członków Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Sułkowicach Bartłomieja Golonki, Krzysztofa Kuchty, Bogdana Kurowskiego, Jacka Kurka, Edwarda Mroczka, Wacława Piechoty, Ryszarda Sroki, Marcina Klimczyka i Mirosława Dybła.
jgk, foto UG Sułkowice

Marzena Gitler

Marzena Gitler

Aktualizacja: czwartek, 11 styczeń 2018 16:34
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj

  1. Więcej na GŁOS24
  2. BIZNES
  3. STYL ŻYCIA
  4. ZDROWIE I URODA
  5. MOTORYZACJA
  6. KULTURA
  7. SPORT
  8. TURYSTYKA
  9. EDUKACJA
  10. POLITYKA