Oświęcim, Bobrek, Brzeszcze, Bulowice, Chełmek, Kęty, Nowa Wieś, Osiek, Podolsze, Polanka Wielka, Przeciszów, Rajsko, Zasole, Zator

 

 

 

Wszystko zależy od ludzi i ich chęci działania Wyróżniony

Wszystko zależy od ludzi i ich chęci działania

O tym, jak w ciągu ostatnich lat zmienił się Oświęcim, mówi Janusz Chwierut, prezydent miasta.

Oświęcim w ostatnich latach się zmienia. Co przemawia za tym, by akurat tutaj zamieszkać i założyć rodzinę?

– Oświęcim to miasto, które w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Buduje się coraz więcej mieszkań. Miejska spółka Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego od 2013 roku realizuje budowę mieszkań w ramach tzw. odroczonej własności. To ciekawa i atrakcyjna oferta, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy za ok. 1 tys. zł za m. kw. mogą stać się najemcami mieszkania. A po pięciu latach mogą myśleć o jego wykupie z bonifikatą. Z tego programu korzystają zarówno mieszkańcy jak i osoby spoza Oświęcimia, które chętnie wiążą swoje losy z naszym miastem.
W Oświęcimiu działają też prywatni deweloperzy, którzy w różnych punktach miasta budują mieszkania na sprzedaż. Przy ul. Chopina, we wrześniu oddany zostanie apartamentowiec z 52 mieszkaniami. Z kolei na Zasolu, przy ul. Więźniów Oświęcimia powstaną dwa budynki. Apartamentowiec budowany jest również nad Sołą, przy ulicy Bulwary powstaną 44 mieszkania i lokale usługowe. Urokliwe, ale nieco zaniedbane kamienice w Starym Mieście odzyskują dawny blask, a w nowych mieszkaniach zamieszkają kolejne rodziny. Jeden z budynków przy ul. Klasztornej został już odnowiony, a mieszkania zasiedlone. Odtwarzamy teraz dawną kamienicę przy ul. Mickiewicza, która była bardzo zniszczona. W planach mamy remont kamienicy przy Placu Słonecznym 4. Tworzymy również warunki do rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Przygotowujemy zmiany w planach miejscowych, aby umożliwić budowę domów prywatnych, tworzymy inwestycje drogowe, aby tereny budowlane były nie tylko uzbrojone, ale też w pełni dostępne. Rozwój budownictwa mieszkaniowego wiąże się też z wieloma w ostatnich latach inwestycjami w sektorze gospodarczym czy społecznym, ale także z bogatą ofertą kulturalną i sportową, przygotowaną przez miasto. Mamy dobrze rozwiniętą sieć przedszkoli i żłobek. Budowę drugiego na osiedlu Stare Stawy mamy w planie. Z myślą o naszym mieszkańcach wprowadziliśmy Oświęcimską Kartę Mieszkańca, która pozwala korzystać z bogatej oferty krytej pływalni, Naszego Kina w Oświęcimskim Centrum Kultury czy Muzeum Zamek z 25 proc. zniżką.

A w jaki sposób Miasto Oświęcim dba o seniorów?

– W Oświęcimiu seniorzy nie mają czasu na nudę. Ciekawe i atrakcyjne propozycje ma dla nich Dzienny Dom Pobytu czy Stowarzyszenie „Pokolenia”. Osoby, które ukończyły 60. rok życia, korzystają bezpłatnie z zajęć rekreacyjnych, wyjazdów do teatru czy opery, wyjść do kina. Co roku organizują Bal Seniora i Bal Karnawałowy. Uniwersytet Trzeciego Wieku, działający przy Oświęcimskim Centrum Kultury, nie ustaje w pomysłach wykorzystania potencjału swoich „żaków”, organizując kursy tańca, wykłady, zajęcia nordic walking, a nawet kabaret. Osoby w wieku senioralnym mogą spotkać się na kawie za symboliczną „złotówkę”. Przygotowujemy się również do rozbudowy Dziennego Domu Pobytu, tak, aby zapewnić opiekę dla osób cierpiących m.in. na chorobę Alzheimera. Po uruchomieniu pływalni, co nastąpi we wrześniu, seniorzy będą mogli skorzystać raz dziennie z bogatej oferty obiektu za 1 zł (za 70 minut do poniedziałku do piątku, od 8:00 do 15:00). Ta dobra współpraca pomiędzy miastem, a seniorami jest możliwa dzięki Oświęcimskiej Radzie Seniora, która w naszym mieście działa od pięciu lat.

Spytam o jakość powietrza. Czy można już mówić o jakichś sukcesach oświęcimskiej walki ze smogiem?

– Miasto ma program dopłat do wymiany starych pieców na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze oraz zakup i montaż solarów. Prowadzimy go od kilku lat. Do tej pory wydaliśmy na dopłaty do wymiany pieców 923 tys. zł. A skorzystało z niego blisko 200 osób. Od tego roku straż miejska prowadzi też kontrole, czym mieszkańcy palą w piecach. Osoby, które nie stosują się do przepisów i spalają w domowych kotłowniach śmieci, są karane wysokimi mandatami. To prewencyjne działanie na pewno wkrótce przyniesie wymierne korzyści. Staramy się też przyłączyć kolejne budynki i obiekty do miejskiego systemu grzewczego.

W 2015 roku Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej powiększyła się o 20 hektarów. Czy tendencja do tworzenia w Oświęcimiu miejsc dla rozwoju przedsiębiorstw nadal się utrzymuje? Przy okazji jak wygląda kwestia pojawienia się nowych inwestorów w mieście i utworzenia nowych miejsc pracy?

– Obserwujemy znaczny rozwój przedsiębiorczości w rejonie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. To obszar prawie 700 ha, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza. W ostatnim czasie w Oświęcimiu powstało kilka nowych inwestycji firm i zakładów produkcyjnych: Alupol przy ul. Gospodarczej, Arco, Oltre przy ul. Unii Europejskiej, Fingerbau w rejonie ul. Zwycięstwa. Przy ul. Gospodarczej powstaje hala produkcyjna i zakład szklarski. A po drugiej stronie ulicy powstaje ADEXBUD, rozbudowuje się firma IPB, która jest dostawcą elementów do Fiat Auto Poland. Na pewno oddanie na początku przyszłego roku północnej obwodnicy miasta jeszcze bardziej otworzy te tereny na inwestycje. Nowe miejsca pracy daje również spółka Synthos, która zakończyła dwie inwestycje w dziedzinie energetyki, związane nie tylko z podwyższeniem efektywności wytwarzania, ale też dostosowaniem do zaostrzonych wymagań w dziedzinie ochrony środowiska. Pierwsza z nich to budowa nowego kotła fluidalnego, a druga to instalacja oczyszczania spalin dla istniejącego kotła pyłowego. Spółka Synthos prowadzi obecnie kolejne dwie inwestycje związane z poszerzeniem oferty produktów chemicznych. To nas bardzo cieszy.

Wiele też dzieje się w sferze usług. Mamy nową galerię handlową przy ul. Królowej Jadwigi. Wzrasta też zainteresowanie branży hotelarskiej naszym miastem. Powstały dwa nowe hotele: Imperiale przy ul. Leszczyńskiej i Dąbrowski przy ul. Dąbrowskiego. Przy wjeździe do miasta prywatny inwestor buduje hotel Hampton by Hilton Oświęcim, który przyjmie pierwszych gości w 2018 roku. We wrześniu turyści będą mogli korzystać z oferty Willi Astra przy ulicy Olszewskiego i miejsc noclegowych w kamienicy przy Rynku Głównym 16.

W Oświęcimiu wiele się dzieje pod względem gospodarczym, powstają nowe zakłady, hotele, ale nie poprzestajemy na tym. Przygotowujemy kolejne programy, zachęcamy nowych przedsiębiorców, aby zainwestowali w naszym mieście. Od dwóch lat obowiązuje uchwała o pomocy regionalnej dla przedsiębiorców, która przewiduje zwolnienia z podatku od nieruchomości od nowych firm.

Jak w Oświęcimiu przebiegła reforma oświaty? Czy zmiany miały wpływ na zatrudnienie nauczycieli? I jakie wydatki musiał ponieść oświęcimski samorząd, by dostosować szkoły do wymagań reformy?

– Podjęliśmy starania, aby te zmiany prowadzone były bez większych zakłóceń, mając na względzie przede wszystkim dobro uczniów. Obyło się bez większych zwolnień. Od września mamy 9 szkół podstawowych, 3 z nich to do tej pory były gimnazja. Musimy więc remontować sanitariaty, doposażyć szkoły w pomoce dydaktyczne i pracownie specjalistyczne, niezbędne do nauczania nowych przedmiotów. Trudno w tym momencie ocenić koszty tych zmian, ale sumując dodatkowe wynagrodzenia i koszty rzeczowe na pewno będą to spore kwoty rzędu kilkuset tysięcy.

Jeszcze przed wyborami samorządowymi mówił pan o konieczności powołania wydziału rozwoju miasta, a w ramach niego komórki, która by pozyskiwała środki zewnętrzne. Jak w tej kadencji wygląda sprawa pozyskiwania funduszy z zewnątrz? Ile środków Oświęcim już zdobył, a o jakie kwoty zamierza jeszcze powalczyć?

– To była dobra decyzja. Biuro Rozwoju Miasta zajmuje się pozyskaniem zewnętrznych pieniędzy od 2012 roku. Od początku kadencji pozyskaliśmy w skali miasta ponad 41,4 mln zł. W tym roku udało się nam pozyskać 9,7 mln zł na termomodernizację budynków miejskich, wyposażenie Dziennego Domu Pomocy, rozwój usług i świadczeń dla osób starszych, rozwój cyfrowych usług publicznych, które ułatwią mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych. Mamy też pieniądze na zagospodarowanie terenu Kamieńca i zabezpieczenie wzgórza zamkowego oraz tuneli pod zamkiem. Staramy się jeszcze o pieniądze na Park and Ride w rejonie dworca PKP, zagospodarowanie terenu w rejonie Starego Miasta pomiędzy ul. Berka Joselewicza, a ul. Bulwary, osiedlowy dom kultury na Zasolu. Pieniądze zewnętrzne pozwalają nam przyśpieszać rozwój Oświęcimia i realizować wiele przedsięwzięć, na które długo nie byłoby nas stać. To duża zasługa dobrze przygotowanych wniosków przez pracowników Biura Rozwoju Miasta.

Mija trzeci rok tej kadencji. Co, jak do tej pory, było najtrudniejszą decyzją, którą musiał pan podjąć jako prezydent Oświęcimia?

– Rozbudowa krytej pływalni była jedną z trudniejszych spraw, z którymi musiałem się zmierzyć. Obiekt ma już 45 lat – wymagał pilnej modernizacji i dostosowania do obecnie obowiązujących wymogów w zakresie bezpieczeństwa. To największa inwestycja w naszym mieście, nie tylko pod względem zakresu prac, ale też finansów. Jej koszt to ponad 50 mln zł. W 2014 roku pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 22 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nie bez znaczenia jest także 50 nowych miejsc pracy na tym obiekcie. Dzięki tej inwestycji podnieśliśmy standard do uprawiania profesjonalnego pływania, z czego Oświęcim jest znany w całej Polsce. Jest też część rekreacyjna, z wieloma atrakcjami, z której mogą korzystać zarówno dorośli, jak i dzieci. Wierzę, że również mieszkańcy będą zadowoleni z oferty krytej pływalni, która uwzględnia ich oczekiwania związane z rekreacją. To obiekt na miarę XXI wieku, który stanie się wizytówką nowoczesnego Oświęcimia.

Do kolejnych wyborów jeszcze ponad rok. Co jest priorytetem na najbliższe miesiące?

– Na pewno zakończenie budowy północnej obwodnicy Oświęcimia, które planowane jest pod koniec tego roku. Inwestorem jest samorząd Województwa Małopolskiego, a wsparcia finansowego, obok miasta Oświęcim, udzieliły gmina Chełmek i Starostwo Powiatowe. Dla Oświęcimia jest to strategiczna inwestycja, która usprawni komunikację w kierunku Krakowa i Śląska, rozładuje w dużej mierze korki w mieście, ułatwi także połączenie pieszym i rowerzystom. Łączy się również w rejonie firmy Synthos ze strefą gospodarczą, co jest szczególnie ważne dla już istniejących, ale też powstających w tym miejscu firm. W naszym mieście nie było jeszcze tak dużej inwestycji drogowej, z budową trzeciego mostu, a zarazem pierwszego na Wiśle.

Wszystko wskazuje na to, że już za trzy lata ruszy budowa drogi S1 i obwodnicy południowej Oświęcimia wraz z mostem na Sole. W przyszłym roku oddamy też mieszkańcom halę sportową z prawdziwego zdarzenia oraz dom osiedlowy na Zasolu. Mam nadzieję, że już latem przyszłego roku, w budynku dawnego ratusza na Rynku Głównym będziemy mogli zobaczyć nową ekspozycję prezentującą historię Oświęcimia w pigułce. Liczę, że obok wielu różnorodnych propozycji i projektów realizowanych na rynku, to miejsce będzie kolejnym magnesem przyciągającym mieszkańców i turystów do Starego Miasta. To wszystko, co zrealizowaliśmy, udało się osiągnąć dzięki dobrej współpracy z większością Rady Miasta, skupioną wokół klubu PO. Wierzę, że kolejne plany będą możliwe do realizacji. Bo wszystko zależy od ludzi i ich chęci działania dla dobra wspólnego, jakim jest nasz Oświęcim. Wszyscy razem zmieniamy Oświęcim na lepsze.

Dziękuję za rozmowę.

 

Rozmawiała
Anna Piątkowska-Borek

Ostatnio zmieniany piątek, 01 wrzesień 2017 14:27
Powrót na górę
  1. Więcej na GŁOS24
  2. EDUKACJA
  3. FINANSE I GOSPODARKA
  4. KULTURA
  5. MOTORYZACJA
  6. POLITYKA
  7. SPORT
  8. STYL ŻYCIA
  9. TURYSTYKA
  10. ZDROWIE I URODA

może Cię zainteresować

Głos Tarnowski

Kawałek słonecznej Italii dla najbardziej wymagających podniebień

17 październik, 2017 | Wyświetleń:730

Oryginalne składniki i receptura prosto z Włoch, do tego szczypta pasji, trochę miłości i przepis...

Głos Bieruńsko-Lędziński

Kłopot upchnięty byle gdzie

22 wrzesień, 2017 | Wyświetleń:639

Ciasne sale, niewystarczająca ilość umywalek i nieadekwatne do potrzeb dzieci godziny posiłków – w takich...

Głos Żywiecki

„Halny” wjechał na stację w Żywcu

19 wrzesień, 2017 | Wyświetleń:408

PKP Intercity uruchomiło nowe, weekendowe połączenie z Bydgoszczy do Zakopanego. Na trasie TLK „Halny” znalazł...

Głos Bocheński

Dęby rosną, a co z tabliczkami?

25 wrzesień, 2017 | Wyświetleń:264

Połamane paliki i zniszczone tabliczki z nazwiskami ofiar zbrodni katyńskiej – zdjęcia ukazujące uszkodzenia przesłał...

Głos Limanowski

W Glisnem modlili się o pokój na świecie

17 październik, 2017 | Wyświetleń:240

Podobnie jak tysiące innych wiernych, którzy w ostatnią sobotę odmówili modlitwę różańcową na terenie całej...

Głos Chrzanowski

Czy pozostając w Związku, Chrzanów skutecznie rozwiąże problem smrodu?

02 październik, 2017 | Wyświetleń:239

Uciążliwości zapachowe, zaburzające komfort życia mieszkańców, zwłaszcza Balina, chrzanowskich Kątów i Borowca, marginalizowanie interesów gminy...

Głos Myślenicki

Wnuczek chwilowo nie dzwoni

12 październik, 2017 | Wyświetleń:233

W ciągu ostatnich kilku tygodni myślenicka policja na szczęście nie odnotowała oszustw tzw. „metodą na...

Głos Dębicki

Sprawdzamy zasobność portfeli lokalnych władz

27 wrzesień, 2017 | Wyświetleń:211

Domy, mieszkania, samochody, oszczędności i roczne zarobki – to wszystko mają obowiązek zawrzeć w corocznych...

Głos Myślenicki

Speed-ball coraz popularniejszą dyscypliną

09 październik, 2017 | Wyświetleń:205

Speed-balliści z całej Polski walczyli o najlepsze miejsca na podium w czasie II Mistrzostw Polski...

Głos Podkrakowski

Pacjenci w Krzeszowicach nie zostaną bez opieki

04 październik, 2017 | Wyświetleń:173

Chorzy nie będą musieli jeździć do Chrzanowa. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna nadal będzie realizowana...

Głos Chrzanowski

Ulica Śląska tuż po okupacji

27 wrzesień, 2017 | Wyświetleń:163

24 stycznia 1945 roku, wraz z wkroczeniem wojsk II frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej skończyła się...

Głos Beskidzki

Czas na decyzję mieszkańców

21 wrzesień, 2017 | Wyświetleń:153

Pasja, aktywność ruchowa, zdrowe żywienie i integracja społeczna – tego najwyraźniej najbardziej brakuje mieszkańcom powiatu...