Oświęcim, Bobrek, Brzeszcze, Bulowice, Chełmek, Kęty, Nowa Wieś, Osiek, Podolsze, Polanka Wielka, Przeciszów, Rajsko, Zasole, Zator

Na jakie zadania możemy zagłosować? Wyróżniony

Na jakie zadania możemy zagłosować?

Łącznie do wydania jest 8 mln zł. W samym Subregionie Małopolska Zachodnia, w którym znajduje się powiat oświęcimski – 1 mln 330 tys. zł. Spośród jakich projektów mieszkańcy mogą wybierać?

W poniedziałek 25 września rozpoczęło się głosowanie na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, które potrwa do 13 października 2017 roku. Wyniki zostaną ogłoszone do końca listopada.

Jak głosować?

Każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat, może oddać tylko jeden głos. Głosować można na dowolne zadanie, ale takie, które dotyczy subregionu, odpowiedniego dla miejsca zamieszkania. Wybrać można zadanie o zasięgu powiatowym (tzw. zadanie małe) lub o zasięgu subregionalnym (tzw. zadanie duże – zaplanowane dla co najmniej dwóch powiatów położonych w danym subregionie).

Zagłosować można na trzy sposoby:
– elektronicznie na stronie internetowej www.bo.malopolska.pl
– korespondencyjnie poprzez wysłanie wypełnionej karty do głosowania na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; koniecznie z dopiskiem „Budżet Obywatelski” (liczy się data wpływu do UMWM)
– tradycyjnie poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny – te będą dostępne w 15 lokalizacjach w Małopolsce:
1). w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie (4 lokalizacje: ul. Basztowa 22, ul. Racławicka 56, os. Teatralne 4a, ul. Wielicka 72),
2). w Agendach Zamiejscowych UMWM: Tarnów (al. Solidarności 5-9), Nowy Sącz (ul. Jagiellońska 52), Nowy Targ (al. 1000-lecia 35), Oświęcim (ul. Jędrzeja Śniadeckiego 21),
3). w urzędach miejskich: Miechów (ul. Henryka Sienkiewicza 25), Olkusz (Rynek 1), Brzesko (ul. Bartosza Głowackiego 51), Myślenice (Rynek 8/9), Zakopane (ul. Tadeusza Kościuszki 13), Gorlice (Rynek 2), Wadowice (Plac Jana Pawła II 23).

Spośród jakich zadań mogą wybierać mieszkańcy powiatu oświęcimskiego?

– Warsztat Miejski – Zmień swoje otoczenie! (MZA17)
Specjalnie przygotowana i wyposażona pracownia w mieście. Dostęp dla wszystkich mieszkańców (bez względu na wiek i umiejętności). Otwarci prowadzący, chętni do współpracy i pomocy. Szansa wykonania własnych, niepowtarzalnych elementów wyposażenia, które pomogą upiększyć przestrzeń i sprawią, że będzie ona bardziej funkcjonalna. Możliwość współtworzenia Mapy Dobrych Miejsc – lokalizacji znaczących dla mieszkańców powiatu, które są zaniedbane, a przy wspólnym zaangażowaniu mogą stać się atrakcyjne i piękne.
Koszt zadania: 75 600 zł

– Edukacja bardzo kulturalna (MZA18)
Program będzie obejmował cykl warsztatów i wyjazdów grup młodych mieszkańców powiatu oświęcimskiego do Krakowa na wydarzenia artystyczne i kulturalne, związane z różnymi dziedzinami sztuki. Celem zadania będzie zapoznanie jego uczestników z różnymi formami i funkcjami sztuki, by stali się świadomymi i wrażliwymi jej odbiorcami. Realizacja tego zadania przyczyni się do rozwiązania problemu małego kontaktu młodych mieszkańców ziemi oświęcimskiej z kulturą wysoką, utrudnionego przez lokalizację powiatu i możliwości finansowe.
Koszt zadania: 86 200 zł

– Terapia bez granic (MZA19)
Celem zadania jest objęcie opieką terapeutyczną zarówno osób niepełnosprawnych, jak i innych wymagających specjalistycznego wsparcia z powodu rozwijających się lub istniejących zaburzeń w obszarach: ruchowym, komunikacyjnym, poznawczym lub społecznym. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych, certyfikowanych specjalistów w danym obszarze.
Koszt zadania: 91 430 zł

– Piknik Rodzinny z Gwiazdami z okazji Dnia Dziecka i Europejskiego Dnia Sąsiada (MZA20)
Zorganizowanie pikniku rodzinnego pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Impreza odbędzie się 2 czerwca 2018, z okazji Dnia Dziecka i Europejskiego Dnia Sąsiada. Przedsięwzięcie ma na celu zachęcenie dzieci, młodzieży, osób starszych i samotnych do zdrowego stylu życia, wychodzenia z domów oraz udziału w różnego rodzaju eventach organizowanych dzięki Budżetowi Obywatelskiemu Województwa Małopolskiego. Piknik będzie zorganizowany na terenie boisk sportowych MOSIR-u, Domu Osiedlowego i placu MSM Budowlanka w Oświęcimiu. Będą gry i zabawy dla dzieci, a także okazja do spotkania się z lekarzami oraz do zwiększenia świadomości o zagrożeniach złego stylu odżywiania, z której skorzystają całe rodziny, osoby starsze i samotne. Ponadto świeże i naturalne produkty pomogą przygotować znani z radia i telewizji artyści.
Koszty zadania: 98 600 zł

– Aktywny Senior Powiatu – Gmina Oświęcim zaprasza! (MZA21)
Celem zadania jest podniesienie oferty kulturalnej i edukacyjnej dla seniorów z powiatu oświęcimskiego oraz integracja tej społeczności. W gminie Oświęcim seniorzy spotkają się na warsztatach z największymi gwiazdami polskiej kultury, zostaną zaproszeni do poznania i rozsmakowania się w lokalnej kuchni podczas pokazów kulinarnych z poczęstunkiem, prowadzonych przez lokalne gospodynie wiejskie oraz zaproszonych gości. Ważna będzie integracja seniorów, rozproszonych w powiecie, stąd też odbędą się gale rozpoczynające i podsumowujące projekt oraz pikniki plenerowe w okresie letnim.
Koszt zadania: 99 200 zł

– Świadomy i bezpieczny SENIOR powiatu oświęcimskiego XXI wieku (MZA22)
Program ma na celu wzrost bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa seniorów, ograniczenie liczby zdarzeń ratowniczych i poszukiwawczo-ratowniczych z ich udziałem, a także zapobieganie zaginięciom osób, w szczególności osób starszych. Program ukierunkowany jest na edukację bezpiecznych zachowań wśród seniorów, ale także wzmocnienie społecznego zaangażowania w troskę o bezpieczeństwo krewnych, sąsiadów, znajomych w wieku senioralnym. Program ma charakter społeczny, interdyscyplinarny, a jego innowacyjność polega na zaangażowaniu wielu instytucji i podmiotów, ale przede wszystkim członków społeczności lokalnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób starszych w przestrzeni publicznej. Projekt realizowany jest poprzez edukację profilaktyczną (prelekcje, wykłady i zajęcia warsztatowe, kolportaż plakatów i ulotek w miejscach zamieszkania, bibliotekach, placówkach służby zdrowia, lokalnych mediach, ogłoszeniach parafialnych w kościołach). Istotę programu stanowi jednak wzmacnianie więzi społecznych, lepsze wykorzystanie istniejących rozwiązań socjalnych i kulturalnych, zwiększających aktywność osób starszych w celu walki z anonimowością i samotnością. Koordynację i realizację działań zleci się osobom lub organizacjom posiadającym doświadczenie w realizacji zadań ratowniczych, poszukiwawczo-ratowniczych, edukacyjnych. (np.: strażacy, ratownicy, psychologowie, policjanci, ratownicy GOPR, ratownicy medyczni, pracownicy GOPS/MOPS, ratownicy GOPR/WOPR).
Koszt zadania: 75 600 zł

– Budowa chodnika w ciągu DW 949 w m. Osiek (MZA23)
Zadanie polega na wybudowaniu chodnika w Osieku przy drodze wojewódzkiej numer 949. W tym miejscu jest gęsta zabudowa domów jednorodzinnych. Obecnie przemieszczanie się pieszych wzdłuż drogi jest bardzo niebezpieczne, ponieważ wspomniany odcinek znajduje się tuż za wzniesieniem i kierowcy samochodów mają bardzo ograniczoną widoczność. Wybudowanie chodnika ułatwiałoby dzieciom przemieszczanie się wzdłuż drogi i samodzielne dotarcie do szkoły. Wykonanie tego zadania przyczyni się do zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, ich samodzielności i większej swobody poruszania się wszystkich mieszkańców.
Koszt zadania: 100 000 zł

– Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży przez Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego UNIA w Oświęcimiu (MZA24)
Zadanie dotyczy dofinansowania szkolenia dzieci i młodzieży oraz propagowanie zdrowego stylu życia. W planach jest: organizacja zajęć uzupełniających dla zawodników oraz przyszłych adeptów łyżwiarstwa tj. taniec, balet, akrobatyka, zajęcia sportowe ogólnorozwojowe; propagowanie zdrowego stylu życia poprzez różnorodne formy działania; umożliwienie dzieciom i młodzieży współpracy ze specjalistami w określonych dziedzinach sportowych; rozpowszechnienie łyżwiarstwa figurowego jako sportu wyczynowego i amatorskiego; zaplanowanie zajęć zachęcających do uczestnictwa młodszym dzieciom oraz zapewnienie im fachowej opieki w czasie kiedy rodzice nie mogą zrealizować tych działań (w tym celu współpraca z przedszkolami i szkołami powiatu oświęcimskiego).
Koszt zadania: 99 800 zł

– Rodzinne spotkania ze sportem (MZA25)
Ideą zadania jest zmotywowanie mieszkańców powiatu oświęcimskiego do rodzinnego uprawiania sportu i aktywnych form wypoczynku. Jako główny powód braku lub ograniczenia aktywności fizycznej podaje się brak czasu (obowiązki zawodowe oraz konieczność opieki nad dziećmi lub wnukami). Umożliwienie rodzicom, dziadkom, wspólnego z dziećmi uprawiania sportu w znaczny sposób rozwiąże ten problem. Istotny jest również fakt, że doniosłą rolę do odegrania i szerokie pole do popisu w aktywności sportowej dziecka ma środowisko rodzinne. Naukowcy dowiedli, że uprawianie sportu z całą rodziną jest najlepszą formą aktywności fizycznej i jednocześnie świetną zabawą – nic tak nie wzmacnia więzi między rodzicem a dzieckiem, jak wspólne spędzanie czasu. Podejmując razem aktywność fizyczną, stajemy się drużyną w której każdy ma określone zadania do wykonania. Pamiętajmy, że aktywne sportowo dzieci chętniej podejmują kolejne wyzwania i są bardziej otwarte na świat. Uprawiając razem dowolną dyscyplinę sportową nie musimy być specjalistami o najlepszych predyspozycjach i umiejętnościach. Wystarczy, że będziemy chcieli jakiś sport wykonywać wspólnie. Najważniejsze, żeby cała rodzina mogła w tym uczestniczyć i żeby wszystkim sprawiało to taką samą radość. Planowane zadanie wpisuje się w podstawowe zadanie i funkcje rodziny.
Koszt zadania: 98 192 zł

Poza wymienionymi zadaniami o zasięgu powiatowym, są jeszcze dwa o zasięgu subregionalnych, na które również można zagłosować:
– Zakup mobilnej sceny plenerowej z nagłośnieniem, oświetleniem, wyposażonej w podjazd dla niepełnosprawnych oraz agregat prądotwórczy, umożliwiający organizację wydarzeń kulturalnych w terenie (MZA26), koszt zadania: 350 000 zł
– XXI wiek dla pacjenta w Jaroszowcu – zakup kriokomory, sprzętu rehabilitacyjnego (MZA27), koszt zadania: 376 000 zł

AB
fot. pixabay.com

 

Powrót na górę
  1. Więcej na GŁOS24
  2. EDUKACJA
  3. FINANSE I GOSPODARKA
  4. KULTURA
  5. MOTORYZACJA
  6. POLITYKA
  7. SPORT
  8. STYL ŻYCIA
  9. TURYSTYKA
  10. ZDROWIE I URODA

może Cię zainteresować

Motoryzacja

Powódź w Małopolsce. Pozamykane drogi i mosty

19 lipiec, 2018 | Wyświetleń:14558

Pozamykane drogi i mosty. Akcja ratownicza w powiecie tatrzańskim i limanowskim. Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne...

Głos Podhalański

Podhale tonie. Zalane drogi, wsie i domy

19 lipiec, 2018 | Wyświetleń:11317

W wyniku wczorajszej (18.07) ulewy w regionie podhalańskim pozamykano drogi, a z wielu wsi i...

Głos Bielski

Wypadek w bielskim warsztacie samochodowym. 7-letnia dziewczynka została oskalpowana

04 lipiec, 2018 | Wyświetleń:9323

Wczoraj 3 lipca br.w godzinach popołudniowych, w bielskim warsztacie samochodowym podnośnik hydrauliczny wciągnął włosy 7-latki...

Głos Podhalański

Dwie ofiary śmiertelne na nowotarskiej drodze

29 czerwiec, 2018 | Wyświetleń:4850

28 czerwca br. około godziny 22:30 na DK7 pomiędzy Chyżnem, a Jabłonką, czołowo zderzyły się...

Głos Podhalański

Uciekali przed policją, uderzyli w drzewo i wpadli do rzeki. Trójka nastolatków nie żyje

25 czerwiec, 2018 | Wyświetleń:4337

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Młodzi ludzie - 16-latka i dwóje...

Głos Beskidzki

Wypadek w Skawicy. Jedna osoba nie żyje, druga walczy o życie.

14 lipiec, 2018 | Wyświetleń:4249

Jednak osoba zginęła, a druga jest ciężko ranna na skutek wypadku, do którego doszło dziś...

Głos Beskidzki

Antyterroryści zatrzymali na gorącym uczynku 35-latka z Jordanowa. Mężczyzna był w trakcie sprzedaży narkotyków.

17 lipiec, 2018 | Wyświetleń:4114

Wspólne działania policjantów z wydziału kryminalnego z Dębicy, komendy wojewódzkiej z Rzeszowa i policyjnych antyterrorystów...

Głos Limanowski

Limanowszczyzna tonie. Zamknięte drogi, odcięte domy, ewakuacje.

19 lipiec, 2018 | Wyświetleń:3960

Od wczoraj trwa kryzysowa sytuacja w powiecie limanowskim. Intensywne opady deszczu doprowadziły do odcięcia kilku...

Głos Mielecki

Mielczanie podnieśli głowy i odrobili lekcje - nikt nie jest w stanie zatrzymać tego rozpędzonego pociągu

22 czerwiec, 2018 | Wyświetleń:3024

Rozmowa z Piotrem Kozubem, administratorem i założycielem liczącej ponad 19 tysięcy członków grupy na Facebooku...

Głos Mielecki

Mielec: Czy dyrektor Kwaśniewski oszukał prokuraturę?

17 lipiec, 2018 | Wyświetleń:2589

Działania kierownictwa mieleckiego szpitala są "wyjątkowo haniebne i zasługują na potępienie jako mające najprawdopodobniej charakter przestępny...

Głos Krakowski

Tragiczny wypadek na Kobierzyńskiej. Nie żyje taksówkarz

08 lipiec, 2018 | Wyświetleń:2470

Dzisiaj koło południa doszło do tragicznego w skutkach wypadku.

Głos Wielicki

Marihuana w lesie. Policjanci znaleźli 6 ukrytych plantacji

11 lipiec, 2018 | Wyświetleń:2316

Policjanci z wielickiej Komendy wspólnie z funkcjonariuszami wydziału do walki z przestępczością narkotykową Komendy Wojewódzkiej...