Oświęcim, Bobrek, Brzeszcze, Bulowice, Chełmek, Kęty, Nowa Wieś, Osiek, Podolsze, Polanka Wielka, Przeciszów, Rajsko, Zasole, Zator

Na jakie zadania możemy zagłosować? Wyróżniony

Na jakie zadania możemy zagłosować?

Łącznie do wydania jest 8 mln zł. W samym Subregionie Małopolska Zachodnia, w którym znajduje się powiat oświęcimski – 1 mln 330 tys. zł. Spośród jakich projektów mieszkańcy mogą wybierać?

W poniedziałek 25 września rozpoczęło się głosowanie na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, które potrwa do 13 października 2017 roku. Wyniki zostaną ogłoszone do końca listopada.

Jak głosować?

Każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat, może oddać tylko jeden głos. Głosować można na dowolne zadanie, ale takie, które dotyczy subregionu, odpowiedniego dla miejsca zamieszkania. Wybrać można zadanie o zasięgu powiatowym (tzw. zadanie małe) lub o zasięgu subregionalnym (tzw. zadanie duże – zaplanowane dla co najmniej dwóch powiatów położonych w danym subregionie).

Zagłosować można na trzy sposoby:
– elektronicznie na stronie internetowej www.bo.malopolska.pl
– korespondencyjnie poprzez wysłanie wypełnionej karty do głosowania na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; koniecznie z dopiskiem „Budżet Obywatelski” (liczy się data wpływu do UMWM)
– tradycyjnie poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny – te będą dostępne w 15 lokalizacjach w Małopolsce:
1). w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie (4 lokalizacje: ul. Basztowa 22, ul. Racławicka 56, os. Teatralne 4a, ul. Wielicka 72),
2). w Agendach Zamiejscowych UMWM: Tarnów (al. Solidarności 5-9), Nowy Sącz (ul. Jagiellońska 52), Nowy Targ (al. 1000-lecia 35), Oświęcim (ul. Jędrzeja Śniadeckiego 21),
3). w urzędach miejskich: Miechów (ul. Henryka Sienkiewicza 25), Olkusz (Rynek 1), Brzesko (ul. Bartosza Głowackiego 51), Myślenice (Rynek 8/9), Zakopane (ul. Tadeusza Kościuszki 13), Gorlice (Rynek 2), Wadowice (Plac Jana Pawła II 23).

Spośród jakich zadań mogą wybierać mieszkańcy powiatu oświęcimskiego?

– Warsztat Miejski – Zmień swoje otoczenie! (MZA17)
Specjalnie przygotowana i wyposażona pracownia w mieście. Dostęp dla wszystkich mieszkańców (bez względu na wiek i umiejętności). Otwarci prowadzący, chętni do współpracy i pomocy. Szansa wykonania własnych, niepowtarzalnych elementów wyposażenia, które pomogą upiększyć przestrzeń i sprawią, że będzie ona bardziej funkcjonalna. Możliwość współtworzenia Mapy Dobrych Miejsc – lokalizacji znaczących dla mieszkańców powiatu, które są zaniedbane, a przy wspólnym zaangażowaniu mogą stać się atrakcyjne i piękne.
Koszt zadania: 75 600 zł

– Edukacja bardzo kulturalna (MZA18)
Program będzie obejmował cykl warsztatów i wyjazdów grup młodych mieszkańców powiatu oświęcimskiego do Krakowa na wydarzenia artystyczne i kulturalne, związane z różnymi dziedzinami sztuki. Celem zadania będzie zapoznanie jego uczestników z różnymi formami i funkcjami sztuki, by stali się świadomymi i wrażliwymi jej odbiorcami. Realizacja tego zadania przyczyni się do rozwiązania problemu małego kontaktu młodych mieszkańców ziemi oświęcimskiej z kulturą wysoką, utrudnionego przez lokalizację powiatu i możliwości finansowe.
Koszt zadania: 86 200 zł

– Terapia bez granic (MZA19)
Celem zadania jest objęcie opieką terapeutyczną zarówno osób niepełnosprawnych, jak i innych wymagających specjalistycznego wsparcia z powodu rozwijających się lub istniejących zaburzeń w obszarach: ruchowym, komunikacyjnym, poznawczym lub społecznym. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych, certyfikowanych specjalistów w danym obszarze.
Koszt zadania: 91 430 zł

– Piknik Rodzinny z Gwiazdami z okazji Dnia Dziecka i Europejskiego Dnia Sąsiada (MZA20)
Zorganizowanie pikniku rodzinnego pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Impreza odbędzie się 2 czerwca 2018, z okazji Dnia Dziecka i Europejskiego Dnia Sąsiada. Przedsięwzięcie ma na celu zachęcenie dzieci, młodzieży, osób starszych i samotnych do zdrowego stylu życia, wychodzenia z domów oraz udziału w różnego rodzaju eventach organizowanych dzięki Budżetowi Obywatelskiemu Województwa Małopolskiego. Piknik będzie zorganizowany na terenie boisk sportowych MOSIR-u, Domu Osiedlowego i placu MSM Budowlanka w Oświęcimiu. Będą gry i zabawy dla dzieci, a także okazja do spotkania się z lekarzami oraz do zwiększenia świadomości o zagrożeniach złego stylu odżywiania, z której skorzystają całe rodziny, osoby starsze i samotne. Ponadto świeże i naturalne produkty pomogą przygotować znani z radia i telewizji artyści.
Koszty zadania: 98 600 zł

– Aktywny Senior Powiatu – Gmina Oświęcim zaprasza! (MZA21)
Celem zadania jest podniesienie oferty kulturalnej i edukacyjnej dla seniorów z powiatu oświęcimskiego oraz integracja tej społeczności. W gminie Oświęcim seniorzy spotkają się na warsztatach z największymi gwiazdami polskiej kultury, zostaną zaproszeni do poznania i rozsmakowania się w lokalnej kuchni podczas pokazów kulinarnych z poczęstunkiem, prowadzonych przez lokalne gospodynie wiejskie oraz zaproszonych gości. Ważna będzie integracja seniorów, rozproszonych w powiecie, stąd też odbędą się gale rozpoczynające i podsumowujące projekt oraz pikniki plenerowe w okresie letnim.
Koszt zadania: 99 200 zł

– Świadomy i bezpieczny SENIOR powiatu oświęcimskiego XXI wieku (MZA22)
Program ma na celu wzrost bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa seniorów, ograniczenie liczby zdarzeń ratowniczych i poszukiwawczo-ratowniczych z ich udziałem, a także zapobieganie zaginięciom osób, w szczególności osób starszych. Program ukierunkowany jest na edukację bezpiecznych zachowań wśród seniorów, ale także wzmocnienie społecznego zaangażowania w troskę o bezpieczeństwo krewnych, sąsiadów, znajomych w wieku senioralnym. Program ma charakter społeczny, interdyscyplinarny, a jego innowacyjność polega na zaangażowaniu wielu instytucji i podmiotów, ale przede wszystkim członków społeczności lokalnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób starszych w przestrzeni publicznej. Projekt realizowany jest poprzez edukację profilaktyczną (prelekcje, wykłady i zajęcia warsztatowe, kolportaż plakatów i ulotek w miejscach zamieszkania, bibliotekach, placówkach służby zdrowia, lokalnych mediach, ogłoszeniach parafialnych w kościołach). Istotę programu stanowi jednak wzmacnianie więzi społecznych, lepsze wykorzystanie istniejących rozwiązań socjalnych i kulturalnych, zwiększających aktywność osób starszych w celu walki z anonimowością i samotnością. Koordynację i realizację działań zleci się osobom lub organizacjom posiadającym doświadczenie w realizacji zadań ratowniczych, poszukiwawczo-ratowniczych, edukacyjnych. (np.: strażacy, ratownicy, psychologowie, policjanci, ratownicy GOPR, ratownicy medyczni, pracownicy GOPS/MOPS, ratownicy GOPR/WOPR).
Koszt zadania: 75 600 zł

– Budowa chodnika w ciągu DW 949 w m. Osiek (MZA23)
Zadanie polega na wybudowaniu chodnika w Osieku przy drodze wojewódzkiej numer 949. W tym miejscu jest gęsta zabudowa domów jednorodzinnych. Obecnie przemieszczanie się pieszych wzdłuż drogi jest bardzo niebezpieczne, ponieważ wspomniany odcinek znajduje się tuż za wzniesieniem i kierowcy samochodów mają bardzo ograniczoną widoczność. Wybudowanie chodnika ułatwiałoby dzieciom przemieszczanie się wzdłuż drogi i samodzielne dotarcie do szkoły. Wykonanie tego zadania przyczyni się do zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, ich samodzielności i większej swobody poruszania się wszystkich mieszkańców.
Koszt zadania: 100 000 zł

– Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży przez Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego UNIA w Oświęcimiu (MZA24)
Zadanie dotyczy dofinansowania szkolenia dzieci i młodzieży oraz propagowanie zdrowego stylu życia. W planach jest: organizacja zajęć uzupełniających dla zawodników oraz przyszłych adeptów łyżwiarstwa tj. taniec, balet, akrobatyka, zajęcia sportowe ogólnorozwojowe; propagowanie zdrowego stylu życia poprzez różnorodne formy działania; umożliwienie dzieciom i młodzieży współpracy ze specjalistami w określonych dziedzinach sportowych; rozpowszechnienie łyżwiarstwa figurowego jako sportu wyczynowego i amatorskiego; zaplanowanie zajęć zachęcających do uczestnictwa młodszym dzieciom oraz zapewnienie im fachowej opieki w czasie kiedy rodzice nie mogą zrealizować tych działań (w tym celu współpraca z przedszkolami i szkołami powiatu oświęcimskiego).
Koszt zadania: 99 800 zł

– Rodzinne spotkania ze sportem (MZA25)
Ideą zadania jest zmotywowanie mieszkańców powiatu oświęcimskiego do rodzinnego uprawiania sportu i aktywnych form wypoczynku. Jako główny powód braku lub ograniczenia aktywności fizycznej podaje się brak czasu (obowiązki zawodowe oraz konieczność opieki nad dziećmi lub wnukami). Umożliwienie rodzicom, dziadkom, wspólnego z dziećmi uprawiania sportu w znaczny sposób rozwiąże ten problem. Istotny jest również fakt, że doniosłą rolę do odegrania i szerokie pole do popisu w aktywności sportowej dziecka ma środowisko rodzinne. Naukowcy dowiedli, że uprawianie sportu z całą rodziną jest najlepszą formą aktywności fizycznej i jednocześnie świetną zabawą – nic tak nie wzmacnia więzi między rodzicem a dzieckiem, jak wspólne spędzanie czasu. Podejmując razem aktywność fizyczną, stajemy się drużyną w której każdy ma określone zadania do wykonania. Pamiętajmy, że aktywne sportowo dzieci chętniej podejmują kolejne wyzwania i są bardziej otwarte na świat. Uprawiając razem dowolną dyscyplinę sportową nie musimy być specjalistami o najlepszych predyspozycjach i umiejętnościach. Wystarczy, że będziemy chcieli jakiś sport wykonywać wspólnie. Najważniejsze, żeby cała rodzina mogła w tym uczestniczyć i żeby wszystkim sprawiało to taką samą radość. Planowane zadanie wpisuje się w podstawowe zadanie i funkcje rodziny.
Koszt zadania: 98 192 zł

Poza wymienionymi zadaniami o zasięgu powiatowym, są jeszcze dwa o zasięgu subregionalnych, na które również można zagłosować:
– Zakup mobilnej sceny plenerowej z nagłośnieniem, oświetleniem, wyposażonej w podjazd dla niepełnosprawnych oraz agregat prądotwórczy, umożliwiający organizację wydarzeń kulturalnych w terenie (MZA26), koszt zadania: 350 000 zł
– XXI wiek dla pacjenta w Jaroszowcu – zakup kriokomory, sprzętu rehabilitacyjnego (MZA27), koszt zadania: 376 000 zł

AB
fot. pixabay.com

 

Powrót na górę
  1. Więcej na GŁOS24
  2. EDUKACJA
  3. FINANSE I GOSPODARKA
  4. KULTURA
  5. MOTORYZACJA
  6. POLITYKA
  7. SPORT
  8. STYL ŻYCIA
  9. TURYSTYKA
  10. ZDROWIE I URODA

może Cię zainteresować

Głos Mielecki

Kronospan nie daje za wygraną

07 marzec, 2018 | Wyświetleń:4657

Mielcka policja prowadzi czynności sprawdzające, dotyczące zasłonięcia tablic "Mielec", informujących o wjeździe na teren zabudowany...

Głos Mielecki

Mielec: Prokuratura i Policja bada zarzuty wobec Kronospanu

09 marzec, 2018 | Wyświetleń:3822

Prokuratura Rejonowa w Mielcu odmówiła wszczęcia postępowania z zawiadomienia pełnomocnika formy Kronospan Sp. z o.o...

Głos Beskidzki

Sucha Beskidzka. Rozbite 4 auta, w tym ambulans - to efekt wypadku dk 28

23 marzec, 2018 | Wyświetleń:2210

Około godziny 14 doszło do wypadku w Suchej Beskidzkiej na ul. Makowskiej zderzyły się dwa...

Głos Dębicki

Dębica: Nie żyje ks. Adam Bartkowicz

21 marzec, 2018 | Wyświetleń:1662

Pochodzący z Dębicy ks. Adam Bartkowicz utonął w oceanie w w Dar Es Salaam w...

Głos Bielski

Trudne decyzje – dać szansę czy skrócić cierpienie?

21 marzec, 2018 | Wyświetleń:1267

Wydawałoby się, że niektóre zabiegi, jak chociażby operacja przepukliny u będącej w ciąży sarny, można...

Głos Mielecki

Mielec: Pic czyli "dobra zmiana"

25 marzec, 2018 | Wyświetleń:1220

Dziś o godz. 16 odbędzie się oprotestowana przez Kronospan publiczna rozprawa administracyjna. Mieszkańcy będą mogli...

Głos Mielecki

Kto pomoże oczyścić Mielec? Czy zrobią to sami mieszkańcy?

28 luty, 2018 | Wyświetleń:1193

Na prośbę strony społecznej 8 lutego br. wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zorganizowała spotkanie dotyczące problemów...

Głos Sądecki

Nowy Sącz: Oburzająca opieszałość prokuratury w sprawie znęcania się nad przedszkolakiem

20 marzec, 2018 | Wyświetleń:1164

Dopiero po sześciu miesiącach nowosądecka prokuratura postawiła zarzuty dyrektor jednego z niepublicznych przedszkoli w Nowym...

Głos Mielecki

Mielec: „Na górze” wciąż bez zmian

26 luty, 2018 | Wyświetleń:1086

Prezydent Mielca Daniel Kozdęba nie ma prawa do zasiłku rehabilitacyjnego. Jednak ani wojewoda, ani komisarz...

Głos Sądecki

Nowy Sącz: Mistrzyni w policyjnym mundurze

08 marzec, 2018 | Wyświetleń:982

Ewa Bulanda, policjantka rodem z Krynicy-Zdroju, zdobyła w lutym brązowy medal w kategorii 48 kg...

Głos Beskidzki

W terenie nie ma mocnych. To jest sport, który uczy pokory

24 marzec, 2018 | Wyświetleń:980

Jakie ekstremalne sytuacje mogą przydarzyć się w terenie? Jak najlepiej przygotować na te okoliczności samochód?...

Zdrowie i Uroda

Nanotechnologia, która pozwala uciec przed skalpelem

16 marzec, 2018 | Wyświetleń:898

Czym jest Indiba? W jakich przypadkach warto ją stosować? I jaki ma ona wpływ na...