środa, 19 czerwiec 2019 23:56

Gmina Oświęcim: Pieniędzy na osuwiska NIE BĘDZIE

Napisał
fot. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu fot. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Powiat Oświęcimski nie ma szans na otrzymanie środków z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na likwidację osuwisk na Górze Grojeckiej.

Starostwo powiatowe w Oświęcimiu przekazało odpowiedź Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie możliwości uzyskania dotacji na sfinansowanie prac naprawczych Młynówki Górnej na Górze Grojeckiej w gminie Oświęcim.

W maju, po ulewnych opadach deszczu, w tym miejscu powstały osuwiska. Wicewojewoda Zbigniew Starzec tak wypowiadał się wówczas, zapytany przez „Gazetę Krakowską”:

„Jedyna szansa na sfinansowanie prac jest w programie na likwidację osuwisk. Taki wniosek, musi złożyć do wojewody Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ale staroście chyba nie zależy, skoro na osuwiska z nami nie pojechał i na spotkaniu też go nie ma”

Wicestarosta Oświęcimski Paweł Kobielusz szybko odpowiedział na te zarzuty.

– Trudno zgodzić się z tym twierdzeniem, ponieważ spotkanie zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Oświęcim Mirosława Smolarka, na które żaden Starosta Oświęcimski nie został zaproszony. Ponadto nieprawdą jest, że Powiat Oświęcimski może wystąpić do Wojewody Małopolskiego o przyznanie środków na osuwiska jak twierdzi Pan Wicewojewoda Zbigniew Starzec. Z informacji uzyskanych, wynika że środki może pozyskać jednostka samorządu terytorialnego, jeżeli osuwisko zagraża mieniu tej jednostki. Wokół Góry Grojeckiej znajdują się tylko działki prywatne, drogi wojewódzkie oraz gminne. Brak jest mienia powiatowego – wyjaśnił wicestarosta Paweł Kobielusz 24 maja.

Jak podają urzędnicy, kilka dni później, 31 maja wicestarosta skierował też do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pismo z prośbą o informację, czy powiat oświęcimski ma możliwość starania się o jakąkolwiek dotację na sfinansowanie prac naprawczych Młynówki Górnej na Górze Grojeckiej w gminie Oświęcim. Przykładowo mogłyby to być środki z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczonych na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałanie tym zdarzeniom.

Wicestarosta Paweł Kobielusz zaznaczył oczywiście w piśmie do MUW, że w rejonie osuwisk na Górze Grojeckiej nie występuje infrastruktura będąca własnością powiatu oświęcimskiego.

11 czerwca Małopolski Urząd Wojewódzki odpowiedział następująco:

– Zgodnie z wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (…) do każdego zadania wymagane jest uzyskanie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków, który działa przy Wojewodzie. […] Biorąc powyższe pod uwagę oraz sytuację przedstawioną w piśmie z 31 maja br. (cyt. w rejonie osuwisk na Górze Grojeckiej nie występuje infrastruktura będąca własnością Powiatu Oświęcimskiego), brak jest podstaw do uzyskania przez Powiat Oświęcimski dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi, na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac naprawczych terenu znajdującego się w obrębie osuwisk na Górze Grojeckiej – poinformował Sławomir Dyl, Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Anna Piątkowska-Borek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.